Bieżący numer

Archiwum

Efektywne zagospodarowanie pomiotu kurzego z chowu klatkowego
Przemysław Marek

Polscy producenci drobiu znajdują się w czołówce europejskiej pod względem produkcji mięsa drobiowego oraz jaj. Nasze wyroby cenione są za wysoką jakość oraz przystępną cenę, która jest nadal konkurencyjna wobec tych oferowanych przez producentów z Europy Zachodniej. W Polsce działa około 1500 ferm niosek, na których utrzymywanych jest prawie 40 mln kur, co daje nam 8. miejsce na rynku europejskim. Większość jaj produkowana jest w systemie klatkowym. Obecnie jest to niecałe 90%. Od pewnego czasu można dostrzec powolne zmiany w świadomości klientów, co skutkuje zwiększeniem udziału pozaklatkowych systemów utrzymania, jednak w najbliższej przyszłości sytuacja na rynku nie będzie zmieniała się w sposób bardzo dynamiczny.
 
Literatura:
 
Dach J, 2003, Zagospodarowanie odchodów zwierzęcych, IBMER Poznań
Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
Romaniuk W., Owerby T., 2005, Magazynowanie nawozów naturalnych. Poradnik. IBMER 2005
Sobczak J., Waligóra T. 2005. Systemy utrzymania drobiu – Poradnik. Wydawnictwa IBMER i Duńskie Służby Doradztwa Rolniczego.
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2007.147.1033 z późn. zm.)