Bieżący numer

Archiwum

Najnowsze trendy i poziom dochodów w drobiarstwie krajowym i światowym
Emilia Kot

W światowej strukturze produkcji mięsa kury stanowią ok. 86%, drugie miejsce zajmują indyki (6,8%). Większą dynamikę rozwoju sektora drobiarskiego odnotowuje się w krajach rozwijających się niż w krajach o wysokim rozwoju. Ponad 50% produkcji odbywa się w Chinach, USA oraz Brazylii, przy czym w Chinach i Brazylii odnotowuje się największy wzrost. Unia Europejska wytwarza ok. 12% produkcji światowej. Cechą charakterystyczną produkcji drobiarskiej, która odróżnia ją od innych działów produkcji zwierzęcej, jest wysokie uprzemysłowienie oraz znaczna koncentracja produkcji. O bardzo dobrej efektywności decyduje właściwy dobór materiału genetycznego hodowanych zwierząt oraz ich żywienie i warunki utrzymania. Rynki drobiarskie podlegają standardom weterynaryjnym i sanitarnym danego kraju lub wspólnoty krajów, a także wymogom odnośnie do dobrostanu i środowiska naturalnego.
 
Literatura
 
Błaszkiewicz Z., Szafarz A., Systemy elektroniczno- informatyczny do monitorowania, sterowania i zarządzania w produkcji i hodowli drobiarskiej. Instytut Inżynierii Rolniczej, 2005. 31-38.
Kapusta F., Produkcja i zużycie jaj w Polsce – ocena samowystarczalności. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 2014, 65-77
Koralewska. Innowacje ekologiczne w sektorze produkcji rolnej jako instrument zrównoważonego rozwoju. Systemy Wspomagania w Inżynierii produkcji, Jakość, Bezpieczeństwo, Środowisko, 2017, 143-153.
Kosicka – Gebeska M. Spożycie mięsa drobiowego w Polsce po integracji z Unią Europejska. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. 2012, 105-112.
Łącka I. Integracja pionowa w przetwórstwie drobiu szansą na wzrost i rozwój firmy we współczesnej gospodarce (na przykładzie GK Indykpol S.A). Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich, 2012, 94-103.
Sobczak J. Badania o ocena efektywności ekonomicznej produkcji jaj spożywczych w zalecanych systemach chowu kur. Problemy Inżynierii Rolniczej. 2008. 95-103.
Sokołowicz Z., Krawczyk J. Zmiany w rozwoju krajowej produkcji mięsa drobiowego po integracji Polski z Unią Europejską. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa I Agrobiznesu. 2015, 357-361.
Szwedziak K., Pruska Ż., Logistyka prac na fermie drobiu w chowie brojlera ROSS 308. Na przykładzie fermy kurzej zlokalizowanej na terenie województwa opolskiego. Logistyka – nauka. 2015, 6080-6085.
Wasilewski M., Wasilewska A., Bezat A. Innowacyjność przedsiębiorstw przetwórstwa rolno- spożywczego: stan wiedzy i kierunki dalszych badań. 2010. Zeszyty naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. 103-114.
Zawalinska K., Majewski E., Was A., Długookresowe zmiany w dochodach z polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. 2015, 346-354.