Bieżący numer

Archiwum

Współzależność białkowa między mikro- i makroorganizmem, cz. I
Magdalena Gajęcka, Łukasz Zielonka, Maciej Gajęcki

U brojlerów różne odcinki przewodu pokarmowego są zasiedlone przez specjalistyczne mikrobioty przystosowane do warunków fizykochemicznych i fizjologicznych gospodarza oraz dostępnych składników pokarmowych danego siedliska. W jelicie cienkim dominują bakterie kwasu mlekowego, które mają kompleksowe zapotrzebowanie na składniki odżywcze podobne do tych, które występują w organizmie kurczaka. Na przykład bakterie Lactobacillus nie są zdolne do syntezy aminokwasów w celu ich anabolizmu i dlatego są wysoce zależne od dostępności aminokwasów w środowisku wzrostu.
 
Literatura:
 
Hörmann, N.; Brandão, I.; Jäckel, S.; Ens, N.; Lillich, M.; Walter, U.; Reinharft, C., 2014. Gut microbial colonization orchestrates TLR2 expression, signaling and epithelial proliferation in the small intestinal mucosa. PLoS One 9 (11), e113080.
Martínez, I.; Perdicaro, D.J.; Brown, A.W.; Hammons, S.; Carden, T.P.; Carr, T.P.; Eskridge, K.M.; Walter, J., 2013. Diet-induced alterations of host cholesterol metabolism are likely to affect the gut microbiota composition in hamster. Appl. Environ. Microbiol. 79, 516-524.
Morgan, N.K.; Walk, C.L.; Bedford, M.R.; Burton, E.J., 2014. The effect of dietary calcium inclusion on broiler gastrointestinal pH: Quantification and method optimization. Poult. Sci. Assoc. 93, 354-363.
Tong, X.; UrRehman, M.; Huang, S.; Jiang, X.; Zhang, H.; Li, J., 2018. Comparative analysis of gut microbial community in healthy and tibial dyschondroplasia affected chickens by high throughput sequencing. Micro. Pathogen. 118, 133-139. https://doi.org/10.1016/j.micpath.2018.03.001
Xing, R.E.; Yang, H.Y.; Wang, X.Q.; Liu, S.; Chen, X.L.; Li P.C., 2018. Effect of enzymatically hydrolyzed scallop visceral protein powder used as a replacement of fish meal on the growth performance, immune responses, intestinal microbiota and intestinal morphology of broiler chickens. Live. Sci. 207, 15-24. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2017.10.004