Bieżący numer

Archiwum

Analiza powiadomień w RASFF w czasie członkostwa Polski w systemie – jaja, cz. II
Michał Majewski , Hanna Turlewicz, Agata Wylandowska, Marta Strzelecka

System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) stanowi ważny element skomplikowanego mechanizmu, mającego na celu ochronę zdrowia publicznego. Zaopatrzenie konsumentów w bezpieczną żywność jest obecnie postrzegane jako wyjątkowo istotny czynnik konieczny do zapewnienia zdrowia obywateli. Jaja nadal są jednym z ważnych źródeł substancji odżywczych pochodzenia zwierzęcego i pomimo obserwowanego w ostatnich latach spadku spożycia, Polska nadal jest w tej dziedzinie znaczącym producentem.
 
Literatura:
 
1. Kwiatek K.: Pałeczka Salmonella - aspekty epidemiologiczne w powiązaniu z krajowym programem zwalczania salmonelloz drobiu. Pol. Drob. 2000, 9, 24-27.
2. De Buck J., Van Immerseel F., Haesebrouck F., Ducatelle R.: Colonization of the chicken reproductive tract and egg contamination by Salmonella. Journal of Applied Microbiology. 2004, 97, 233-245.
3. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych.
4. Desmidt M., Ducatelle R., Haesebrouck F., de Groot P.A., Verlinden M., Wijffels R., Hinton M., Bale J.A., Allen V.M.: Detection of antibodies to Salmonella Enteritidis in sera and naturally infected chickens. Vet. Rec. 1996, 138, 223-226.
5. Zalesiński A., Mazurkiewicz M., Molenda J., Wieliczko A., Molenda O.: Nosicielstwo i siewstwo Salmonella typhimurium u eksperymentalnie zakażonych kur niosek. Med. Wet. 1990, 46, 234-238.