Bieżący numer

Archiwum :: Bieżący numer ..................................................................................................

Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 10/2018

... czytaj więcej kupując numer on - line >>>


Spis treści
2.    Konsumpcja mięsa drobiowego w wybranych regionach i krajach świata, cz. II
       K. Świetlik
6.    Fizjologia tkanki mięśniowej ptaków – wybrane aspekty
       B. Króliczewska
11. Kanibalizm (nawyk u drobiu)
       K. Jankowska
14. Aerojonizacja w pomieszczeniach dla drobiu
       E. Herbut, E. Sosnówka-Czajka, I. Skomorucha
18. Płynna betaina w żywieniu drobiu
       M. Bochenek, B. Hildebrand
22. Przypadek kliniczny IBD jako konsekwencja złego szczepienia w ZWD
       M. Śmiałek, A. Śmiałek, P. Hefta, A. Koncicki
28. Niektóre parametry techniczne urządzeń do usuwania odchodów, cz. I
       T. Waligóra, J. Sobczak
32. Wykorzystanie wydajności kur hodowlanych zgodnie z wymaganiami producentów
       S. Budnik
36. Spożycie jaj a zdrowie konsumentów
       S. Wężyk, R. Gilewski
39. Drożdże w dawkach pokarmowych dla drobiu
       B. Wójcik, T. Barowicz
43. Pterofagia w chowie wolnowybiegowym i ekologicznym kur, cz. II
       J. Rosenberger
48. Negatywne skutki substancji odorotwórczych emitowanych z ferm drobiu
       H. G. Korytkowska
52. Lepsza strawność paszy to wyższa opłacalność produkcji
       J. Iwaniuk
54. Wymienniki ciepła – oszczędność energii i poprawa mikroklimatu w kurnikach
       P. Marek
60. Wpływ żywienia na układ kostny, cz. III
       A. Mirowski
64. Ograniczenie wystąpienia kolibakteriozy u indyków z opornością na enrofloksacynę
       A. Tacconi, A. Starczewska
68. Hodowla drobiu we Włoszech
       A. Lomastroa, T. Szwaczkowski
72. Współzależność białkowa między mikro- i makroorganizmem, cz. III
       M. Gajęcka, Ł. Zielonka, M. Gajęcki
75. Bezpieczeństwo żywnościowe produktów tradycyjnych i regionalnych, cz. II
       M. Michalski
78. Doświadczenie uczy
80. Ozdobne blaszkodziobe: kaczki, cz. VI
       M. Różewicz
84. Różnorodność upierzenia u ptaków domowych, cz. I
       A. Matuszewski, M. Łukasiewicz, A. Wnuk -Gnich, Ł. Wardecki,
       P. Florczuk-Kołomyja
86. Drugie życie przedsiębiorstwa – o zarządzie sukcesyjnym
       A. Kuźma
89. Polski handel zagraniczny mięsem drobiowym w pierwszym półroczu 2018 roku
M. Szymyślik