Bieżący numer

Archiwum :: Bieżący numer ..................................................................................................

Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 8/2017

... czytaj więcej kupując numer on - line >>>


Spis treści
2.     Kapłony, pulardy i kury rosołowe jako oferta produkcji niszowej
         J. Krawczyk, J. Calik, J. Obrzut
10.   Alternatywne technologie odchowu kurcząt rzeźnych szansą
         na dywersyfikację produkcji mięsa drobiowego
         M. Michalczuk, A. Siennicka
14.   Pobieranie próbek pasz do badań laboratoryjnych - aspekty prawne    i normalizacyjne, cz. II
         K. Kwiatek, Z. Osiński
20.   Żywieniowe możliwości modulowania rozwoju ptaków w okresie zarodkowym, cz. II
         A. Mirowski
23.   Kokcydioza indyków - etiologia, patogeneza, diagnostyka i zapobieganie
         J. Urbanowicz, P. Falkowski, Ł. Gaweł
28.   Szczegółowe wymagania techniczno-sanitarne dla zakładów drobiarskich, cz. II
         M. Michalski
34.   Kurczęta wolno rosnące z chowu wybiegowego - oferta dla wymagających konsumentów mięsa drobiowego
         K. Kaszperuk, M. Różewicz
40.   Ograniczanie emisji amoniaku, pyłów i odorów w produkcji drobiarskiej, cz. I
         P. Marek
44.   Mikroelementy - ich dystrybucja w paszy ma znaczenie
         K. Perryman, R. Olejniczak
46.   Wirus Choroby Derzsy’ego - zagrożenie dla stad gęsi i kaczek piżmowych
         M. Sosińska-Wielawska, M. Bednarczyk, M. Różewicz
50.   Wartości odżywcze mięsa drobiowego, cz. I
         M. Wiechetek
54.   Naturobioterapia, czyli zaawansowana technologicznie metoda wykorzystująca potencjał ziół
         Ł. Pączkowski, A. Juszczuk
56.   Przebieg rozwoju zarodkowego gołębia domowego (Columba livia), cz. II
         R. Rosiek, M. W. Lis
60.   EKOPLON - Twój partner w biznesie!
         K. Pytowska
62.   Restrukturyzacja zadłużenia i struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa - nawet jeżeli wszystko idzie źle, pamiętaj,
         że samolot startuje pod wiatr
         A. Kuźma
64.   Aktualne problemy w patologii drobiu
66.   Akty terrorystyczne w łańcuchu żywnościowym. Aktualne wyzwania w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności
         M. Majewski, P. Racewicz, H. Turlewicz, M. Strzelecka, A. Wylandowska
72.   Znaczenie enzymów antyoksydacyjnych w kontekście drobiu rzeźnego
         A. Wilkanowska
77.   Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej
         E. Anders
78.   Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej
80.   Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
84.   XLVII KONKURS Produkty Najwyższej Jakości
         L. Lewko, E. Gornowicz