Bieżący numer

Redakcja

ADRES REDAKCJI:
ul. Konfederacka 4a/19,
60-281 Poznań
tel.: 61 221 66 31
tel./fax: 61 221 66 32
NIP: 782 00 11 331
e-mail: redakcja@polskie-drobiarstwo.pl

REDAKCJA:
Redaktor Naczelna – Katarzyna Będkowska – Przychodni
e-mail: kprzychodni@polskie-drobiarstwo.pl
tel. + 48 61 221 66 32
Marketing i sprzedaż – Marta Lewandowska – Stacherska
e-mail: mlewandowska@polskie-drobiarstwo.pl
tel. +48 61 221 66 31
kom. 690 417 663
Skład i łamanie – Mariusz Brzostowski
Research – Andrzej Konarkowski
Korekta – Magdalena Podbylska
Projekt okładki – Studio LR
Druk gazety – VMG Print
Księgowość – Małgorzata Czarnecka

WYDAWCA:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BEGEPO” Sp. z o.o.
KONTO: BANK ING 82 1050 1520 1000 0091 4599 1999

RADA PROGRAMOWA:
Dr hab. Katarzyna Cywa – Benko
Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański
Prof. dr hab. Damian Józefiak
Dr hab. Wojciech Kozdruń
Dr hab. Monika Łukasiewicz
Dr hab. Henryk Malec
Dr hab. Monika Michalczuk
Prof. dr hab. Zenon Minta
Dr hab. Sebastian Nowaczewski
Prof. dr hab. Maciej Pawlak
Prof. dr hab. Joanna Sobczak
Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk
Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski
Prof. dr hab. Stanisław Wężyk

HISTORIA MIESIĘCZNIKA:

„Polskie Drobiarstwo” – ogólnopolski, popularnonaukowy miesięcznik już od 28 lat towarzyszy producentom drobiu i pasz. Pierwszy numer „Polskiego Drobiarstwa” światło dzienne ujrzał w lipcu 1992 roku. Zamiar wydawania tegoż czasopisma zrodził się z chęci wypełnienia luki jaka powstała na rynku wydawniczym po likwidacji „Drobiarstwa” wydawanego przez warszawskie PWR i L. Pierwszym redaktorem naczelnym, a jednocześnie pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był nieżyjący już Jerzy Będkowski, długoletni Kierownik Działu Hodowli Drobiu b. Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt. Pamięć po zmarłym redaktorze uczczono nagrodą Jego imienia, wręczaną na Międzynarodowym Sympozjum Młodych Drobiarzy za najlepsze prace i wyniki badań z zakresu wiedzy drobiarskiej, ufundowaną przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz.

Pod koniec 1994 roku prowadzenie czasopisma po ojcu przejęła Katarzyna Będkowska-Przychodni, absolwentka Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu.”Polskie Drobiarstwo” od samego początku wydawane jest przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Begepo Sp. z o.o., firmę zrzeszoną w Krajowej Izbie Drobiu i Pasz w Poznaniu. Dużym zaszczytem dla redakcji jest sprawowanie Patronatu naukowego nad czasopismem przez Polski Oddział WPSA od 1997 roku.

Ważną funkcję w ramach współpracy z redakcją pełni Komitet Redakcyjny, który czuwa nad poziomem merytorycznym czasopisma. „Polskie Drobiarstwo” zajmuje stałą pozycję na rynku czasopism branżowych jako podstawowa lektura, głównie dla producentów drobiu i pasz, dostarczając wiadomości z zakresu chowu i hodowli drobiu, a także z dziedzin nieodłącznie z nimi związanych z kraju i ze świata, jak ekologia, weterynaria, przetwórstwo mięsa drobiowego, ekonomia i inne. W tym celu do współpracy pozyskano także wielu wybitnych specjalistów i naukowców ze wszystkich ważnych placówek naukowych w naszym kraju. Mało liczny, ale sprawnie działający zespół redakcyjny stara się znaleĽć czas na żywy kontakt z naszymi czytelnikami, poprzez liczne reportaże z ich ferm oraz być obecnym wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego w kraju, szczególnie na konferencjach i sympozjach naukowych z udziałem polskich i zagranicznych wykładowców, na których drób pojawia się jako przedmiot badań naukowych.

Podczas Międzynarodowych Targów Drobiarskich w Gdynii w 2000 roku Redakcji przyznano nagrodę – puchar, przez Polski Oddział WPSA, za wieloletnią działalność w upowszechnianiu postępu naukowego i technicznego w drobiarstwie. W tym samym roku zaszczytnym okazało się także zdobycie I miejsca w rankingu prasy i książki rolniczej w kategorii czasopism z zakresu hodowli drobiu podczas targów Ferma Świń i Drobiu w Poznaniu.