Bieżący numer

Zakaz utylizacji jednodniowych kogutków coraz bliższy w Niemczech

 

Nasilają się żądania organizacji broniących praw zwierząt w UE na rządy, aby wprowadziły zakaz zabijania piskląt płci męskiej pozostałych po selekcji metodą seksowania ręcznego jednodniowych kurek przeznaczonych na chów w fermach produkujących jaja spożywcze. Kogutki ze względu na brak opłacalności ich tuczu (genetycznie uwarunkowane małe tempo wzrostu i niska waga ubojowa przy dużym spożyciu pasz) są poddawane utylizacji różnymi metodami. Warto przypomnieć, że rocznie na świecie przymusowej utylizacji poddawanych jest ok. 7 mld piskląt płci męskiej. O wprowadzenie zakazu tego procederu na całym świecie walczą od wielu lat wszystkie organizacje Pro Animals Rights.

W ostatnim czasie Julia Kloeckner (CDU), niemiecka minister rolnictwa, zaproponowała wprowadzenie w Niemczech całkowitego zakazu zabijania jednodniowych kogutków do końca 2021 r. poprzez zastosowanie jednej z kilku metod selekcji jaj wylęgowych wg płci w 9-11 dniu inkubacji. Nad technologią i urządzeniami do selekcjonowania nawet kilkudziesięciu tysięcy inkubowanych jaj w ciągu godziny pracują firmy m.in. w Niemczech , Francji i Holandii.

Propozycja J. Kloeckner spotkała się z ostrym sprzeciwem przedstawicieli producentów drobiu i jaj ZDG, którzy stwierdzili, że zbyt pośpieszne wprowadzenie zakazu bez zachowania odpowiedniego okresu przejściowego może doprowadzić do tego, że z powodu braku ciągle skutecznych i opłacalnych technologii oraz urządzeń do selekcji jaj koguciki będą utylizowane poza granicami Niemiec w krajach, gdzie przepisy nie zabraniają utylizacji męskich piskląt. Jednocześnie niemieccy producenci drobiu zaapelowali o rozpoczęcie dyskusji nad wprowadzeniem zakazu utylizacji kogutków we wszystkich krajach UE.