Bieżący numer

W 2018 r. ponad połowa brojlerów w USA została wyprodukowana bez antybiotyków

W 2018 r. ponad 51% kurcząt brojlerów zostało wyprodukowanych w USA bez antybiotyków w paszy. Jest to o 11% więcej niż w 2017 r. Warto podkreślić, że w 2014 r. tylko 3% brojlerów w USA wyprodukowano bez antybiotyków w paszy, co oznacza 17-krotny wzrost ilości brojlerów wyprodukowanych bez antybiotyków w ciągu ostatnich pięciu lat.

Stosowanie antybiotyków w USA w paszach przeznaczonych do produkcji kurcząt brojlerów można podzielić na cztery opcje:

  • wykorzystywanie wszystkich antybiotyków dozwolonych przez FDA (45% stad w 2014 r., 8% stad w 2018 r.,
  • wykorzystywanie jedynie tych antybiotyków, które nie zostały uznane przez FDA jako ważne dla medycyny ludzkiej (23% stad w 2014 r., 24% stad w 2018 r.)
  • wykorzystywanie leków jonoforowych zgodnie z zaleceniami WHO (29% stad w 2014 r., 18% stad w 2018 r.),
  • produkcja brojlerów bez antybiotyków w paszy (3% stad w 2014 r., 51% stad w 2018 r.).   

Greg Rennier, prezes Rennier Associates Inc., Missouri twierdzi, że w ciągu następnych dwóch lat liczba wyprodukowanych w USA brojlerów bez antybiotyków osiągnie poziom 60% i nie będzie dalej znacząco wzrastać. Swoją prognozę opiera na fakcie, że niemożliwe będzie całkowite wyeliminowanie dwóch ciągle groźnych chorób;  kokcydiozy i nekrotycznego (martwiczego) zapalenia jelit.