Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 11/2014

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 11/2014

Spis treści

2.
Nandu szare (Rhea americana) również obiektem badań naukowych
Sebastian Nowaczewski
8.
Wybrane hormony w rozwoju embrionalnym i wzroście ptaków
Bożena Króliczewska
14.
Alergenne składniki żółtka jaja
Magdalena Dymek, Teresa Skiba
18.
Prawidłowa wentylacja warunkiem dobrego mikroklimatu w kurniku
Adam Chmielowski, Przemysław Marek
22.
Znaczenie narazyny w utrzymaniu zdrowia drobiu
24.
Żywieniowe metody poprawy statusu zdrowotnego ptaków - cz. I
Krzysztof Lipiński
30.
Rozwój osi podwzgórze -przysadka-gonady u kury domowej
Agnieszka K. Grzegorzewska
36.
Pododermatitis kontaktowe zapalenie skóry podeszwy stopy u drobiu
Kamila Bobrek, Katarzyna Bobusia, Andrzej Gaweł
40.
Żyła złota zamiast rury z gazem…
Adam Kuźma
44.
Zakażenia bakteryjne przyczyną chorób układu oddechowego u drobiu, cz. II - Pastereloza
Alina Wieliczko, Maciej Kuczkowski
48.
Lekarze weterynarii podzielili się swoimi doświadczeniami w walce z enteropatiami
50.
Wiedza zterenu kluczem do rozwiązania problemów fermowych
53.
Regulacje prawne w zakresie klasyfikacji i znakowania jaj kurzych oraz etykietowania opakowań
Patrycja Amrozińska
56.
Projekt ProLegu - innowacyjne białkowe materiały paszowe z nasion roślin strączkowych
58.
Opłacalność i Jakość Mięsa w Produkcji Drobiarskiej - Międzynarodowe Warsztaty DSM
60.
Wybrane kryteria oceny jakości wody pitnej w chowie drobiu
Jarosław Wilczyński
65.
Kogut prawdę Ci powie?
Agnieszka Wnuk, Monika Łukasiewicz, 
Natalia Mroczek - Sosnowska
68.
Drobiarstwo na forum Europejskiej Federacji Zootechnicznej
Tomasz Szwaczkowski
70.
Informacje prasowe
71.
Czynniki wpływające na zmianę liczebności bażanta łownego (Phasianus colchicus L.)
Katarzyna Łagowska, Monika Łukasiewicz, Krzysztof Klimaszewski
74.
Reasumpcja
76.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz - Informacje, opinie, stanowiska i wnioski
80.
Notowania

Bieżący numer