Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 10/2014

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2
Wirusowe zapalenie wątroby kacząt
Wojciech Kozdruń, Hanna Czekaj
6.
Zakażenia bakteryjne przyczyną chorób układu oddechowego u drobiu, cz. I - Ornitobakterioza
Alina Wieliczko, Maciej Kuczkowski
10.
Alergenne składniki białka jaja
Magdalena Dymek, Teresa Skiba
16.
Dobra jakość ściółki dla drobiu
Henryka Grażyna Korytkowska
20.
Rzęsistkowice ptaków
Konstanty Romaniuk
24.
Znaczenie narazyny w utrzymaniu zdrowia drobiu.
26.
Jakość skorupy jaj - o tym zawsze warto dyskutować
Sebastian Nowaczewski
32.
Priorytety inwestycyjne w produkcji jaj spożywczych
Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
Indyk pawi (Meleagris ocellata)
Tomasz Doroń
44.
Chelaty - małe związki, wielkie korzyści
Andrzej Juszczuk
46.
Służebność przesyłu
Adam Kuźma
50.
Dlaczego producent drobiu nie lubi gryzoni?
Katarzyna Jankowska
56.
Opłaca się dbać o zdrowie stada
Tomasz Kodłubański
58.
Kaczka piżmowa - ptak o użytkowości rzeźnej i walorach ozdobnych, cz. II
Marcin Różewicz, Alina Janocha, Barbara Biesiada-Drzazga
62.
Seminarium „Współczesne polskie drobiarstwo” w Dworzyskach
Ewa Gornowicz
65.
IX Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw Gęsi
Stanisław Wężyk, Bohdan Ogrodowski
68.
XXVI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA
70.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektorów jaj, mięsa drobiowego oraz pasz
Elżbieta Anders
72.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz - Informacje, opinie, stanowiska i wnioski
76.
Notowania

 

Bieżący numer