Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 3/2014

Kup teraz

Spis treści


 2.

Problem ściółki - nieco inaczej

Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak

8.

Ogólne zasady mycia i dezynfekcji w przemyśle drobiarskim w
ramach HACCP

Mirosław Michalski 

12.

Mięso drobiowe jako żywność funkcjonalna - bariery w rozwoju
produkcji

Zenon Zduńczyk

16.

Kleszcze - groźne pasożyty człowieka

Konstanty Romaniuk  

20.

Zakażenia pierwotniakiem z rodzaju Eimeria sp. w stadach
brojlerów kurzych - wybrane metody diagnostyczne i
monitorowanie zagrożenia

Sebastian Janiszewski, Sebastian Nowaczewski 

26.

Jubileusz profesora dr h.c. Andrzeja Farugi

29.

Zioła jako skuteczne narzędzie w kontroli kokcydiozy

Anna Arczewska-Włosek, Sylwester Świątkiewicz

32.

Prewencja, bioasekuracja i profilaktyka podstawą
bezpieczeństwa i zdrowotności w chowie strusi (Struthio
camelus), cz. II

Henryk Maciołek, Monika Białek

36.

Wybrane aspekty fizjologii układu oddechowego ptaków

Bożena Króliczewska 

42.

Normy PN w sektorze drobiarskim - dobrowolne czy
obowiązkowe?

Elżbieta Anders

46.

Utrzymanie wysokich parametrów produkcyjnych ptaków w
kurnikach 30-letnich, czyli odpowiednie zarządzanie i
bioasekuracja ferm, cz. II

Ireneusz Stachowiak, Monika Michalczuk, Krzysztof Damaziak

50.

Odpowiednie proporcje gwarantują skuteczność

Albert Nakielski 

52.

Dr Halina Bielińska w „lustrze”, a dokładniej w niemieckim
„Der Spiegel”

Maciej Pawlak 

54.

Produkcja indyków w Polsce w 2013 r.

Marian Biegański

58.

Wpływ wybranych czynników żywieniowych na mineralizację
układu kostno-szkieletowego drobiu

Bartosz Kierończyk, Mateusz Rawski, Jakub Długosz,
Damian Józefiak

64.

Perlica sępia (Acryllium vulturinum)

Tomasz Doroń

68.

Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej
dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego oraz pasz

Elżbieta Anders

71.

Skąd się bierze kanibalizm u drobiu?

Henryka Grażyna Korytkowska

74.

Udany bankiet biznesowo-integracyjny w hotelu Przepióreczka
w Nałęczowie

75.

Międzynarodowe Targi IPPE Atlanta USA

76.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

Barbara Ulatowska

80.

Notowania

 

Kup teraz

Bieżący numer