Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 2/2014

Kup teraz

Spis treści


 2.

Zapłodnienie - najważniejsza cecha linii męskiej, cz.VI

Alina Rachwał

10.

Karnityna - związek witaminopodobny o szerokim spektrum
oddziaływania na organizm drobiu

Sebastian Nowaczewski 

14.

Utrzymanie wysokich parametrów produkcyjnych ptaków w
kurnikach 30-letnich, czyli odpowiednie zarządzanie i
bioasekuracja ferm, cz. I

Ireneusz Stachowiak, Monika Michalczuk, Krzysztof Damaziak

20.

Skorupa jaja i jej uszkodzenia w rożnych systemach chowu

Henryka Grażyna Korytkowska  

24.

Lease it

Adam Kuźma 

30.

Szukaj Biodolarów na produktach BioPoint

Łukasz Pączkowski

32.

Dokąd zmierza drobiarstwo?

Maciej Kolańczyk

40.

Poszukiwanie nowych metod poprawy jakości i ograniczenia
upadków piskląt

Marcin W. Lis, Rafał Kędzia 

44.

Kultura walki kogutów, cz. IV

Monika Łukasiewicz, Katarzyna Kolosa, Anna Siennicka

48.

Bardzo dbam o higienę w moim gospodarstwie

Tomasz Kodłubański

50.

Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej
dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego oraz pasz

Elżbieta Anders 

51.

Szacowanie wydajności biogazu i metanu z pomiotu drobiowego

Witold Podkówka, Zbigniew Podkówka 

54.

Z czego wynika „zadowolenie” kur i producenta?

Katarzyna Jankowska

58.

Prewencja, bioasekuracja i profilaktyka podstawą
bezpieczeństwa i zdrowotności w chowie strusi (Struthio
camelus), cz. I

Henryk Maciołek, Monika Białek

61.

BIOMIN Polska-5 lat sukcesów

62.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

Barbara Ulatowska

68.

Notowania

 

Kup teraz

Bieżący numer