Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 8/2013

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści
 

2.
Konsumpcja jaj na równi pochyłej
Krystyna Świetlik
8.
Nowe perspektywy genetycznego doskonalenia drobiu
Anna Wolc, Jack Dekkers, Tomasz Szwaczkowski
12.
Etyka i moralność, a wielkość obsady kurcząt brojlerów
Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
16.
Zapłodnienie - najważniejsza cecha linii męskiej, cz. II
Alina Rachwał
22.
Obniżony poziom hałasu w kurniku to jeden z licznych czynników, wpływających na poprawę dobrostanu ptaków
Katarzyna Jankowska
27.
Rola zakwaszaczy w profilaktyce chorób przewodu pokarmowego kurcząt brojlerów
Krzysztof Lipiński
32.
Ferma referencyjna - platforma wymiany wiedzy dla branży brojlera kurzego. Nowy projekt De Heus
34.
Zjazd Generalny EPEXA
Maciej Kolańczyk
36.
Ból w hodowli drobiu - realne zagrożenie wyniku produkcyjnego
Albert Nakielski
40.
Wpływ technologii na sposób wykończenia budynku
Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak
47.
Na dobry początek - WellCome
48.
XVII Sympozjum Drobiarskie
50.
Skrzydlaty przyjaciel - chów i hodowla sokoła wędrownego (Falco peregrinus), cz. II
Karolina Boruc, Monika Łukasiewicz, Agnieszka Wnuk,
Anna Siennicka
52.
Aktualne problemy w patologii drobiu, ze szczególnym uwzględnieniem lekooporności drobnoustrojów
54.
Sympozjum WPSA - program
57.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego oraz pasz
Elżbieta Anders
60.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
64.
Notowania

Bieżący numer