Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 7/2013

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
Zapłodnienie - najważniejsza cecha linii męskiej, cz. I
Alina Rachwał
8.
Od branżowego laboratorium badawczego do COBRD w Poznaniu, cz. IV
Tadeusz Grabowski
14.
Zioła - prozdrowotne dodatki paszowe w żywieniu drobiu
Janusz R. Mroczek
18.
Jak działa idealny probiotyk?
Albert Nakielski
20.
Skrzydlaty przyjaciel - chów i hodowla sokoła wędrownego (Falco peregrinus), cz. I
Karolina Boruc, Monika Łukasiewicz, Agnieszka Wnuk, Anna Siennicka
24.
Olbrzymie, różnie zabarwione - białe, żółte i zielone
Danuta Szczerbińska, Marek Ligocki
27.
Wpływ poliprobiotyków na wydajność produkcyjną brojlerów
Almantas Šimkus
30.
Jak przygotowywać prace do druku?
Tomasz Szwaczkowski
32.
Gdy mały indyk przechodzi do indycznika...
Wojciech Grudzień
36.
GARLIX - więcej za mniej
38.
Konsumenci drobiu w ofensywie
Krystyna Świetlik
43.
Zastosowanie testu ELISA do monitorowania odpowiedzi serologicznej po zastosowaniu żywych szczepionek przeciwko 
mykoplazmozie kur
Bart van Leerdam
46.
Granica wolności prowadzenia hodowli zwierząt w kontekście przepisów prawnych chroniących środowisko, cz. I
Adam Kuźma
50.
Brojlernia - specyfika pomieszczeń pomocniczych
Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak
53.
MSD Animal Health - godne zaufania źródło kompleksowych rozwiązań w dziedzinie zdrowia zwierząt
54.
Kur cejloński (Gallus lafayetii)
Tomasz Doroń
59.
Ułatwiajmy sobie pracę stosując poprawne słownictwo, cz. XII
Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
61.
O indykach z najlepszymi w branży!
62.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego oraz pasz
Elżbieta Anders
64.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
68.
Notowania

Bieżący numer