Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 5/2013
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
Skorupy jaj - odpad czy cenny surowiec?
Agata Gondek, Agnieszka Wnuk, Monika Łukasiewicz, Natalia Mroczek-Sosnowska
8.
Wybrane cechy fizyczne jaj kur utrzymywanych zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego
Ewa Gornowicz, Karol Węglarzy, Małgorzata Bereza
14.
Biznes na podsłuchu
Adam Kuźma
17.
Pasożyty zewnętrzne kur i gołębi, cz. I
Konstanty Romaniuk
20.
Korzyści wynikające z zastosowania chelatów hydroksy analogu metioniny oraz ich wpływ na zdrowie i wynik produkcyjne kur niosek
David Parker
25.
Unia Europejska finansuje badania nad poprawą jakości w produkcji drobiarskiej
Katarzyna Kasperczyk, Krzysztof Krajewski, Marek Bednarczyk
28.
Stosowanie ziół jako narzędzia profilaktyki na fermach drobiu
Katarzyna Jankowska
35.
Genetyczny potencjał wzrostu brojlerów, a opłacalność ich produkcji, cz. XIV
Alina Rachwał
41
(R)Ewolucja probiotyczna w kurniku
Kazimierz Kosakowski
44.
Zwycięstwo ekologów - klęską reszty kraju...
Wojciech Grudzień
46.
Bioasekuracja ferm głównym elementem utrzymania zdrowotności stad kurcząt, cz. I
Ireneusz Stachowiak, Monika Michalczuk, Krzysztof Damaziak
51.
Rozdrabnianie ziarna efektywnie i tanio? Teraz tylko z Multicracker
52.
Kur zielony (Gallus varius)
Tomasz Doroń
56.
Listy
58.
Ułatwiajmy sobie pracę stosując poprawne słownictwo, cz. X
Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
63.
Inwestycja zszybkim zyskiem
Agata Andrzejewska-Zasiadczyk, Łukasz Pączkowski
64.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego oraz pasz
Elżbieta Anders
66.
Rynek Pasz - stan i perspektywy
67.
Małe jest wydajne - nowa ładowarka Merlo P25.6L
68.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
72.
Notowania

Bieżący numer