Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 9/2012

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
Wpływ preparatu Superliv na wyniki produkcyjne indyków rzeźnych
Zbigniew Makowski, Krzysztof Lipiński
8.
Mniej znane inwazje kur wywołane przez pajęczaki
Konstanty Romaniuk
14.
Rynkowe determinanty konsumpcji jaj w Polsce w ostatnich latach
Krystyna Świetlik
19.
Od branżowego laboratorium badawczego do Centralnego Ośrodka Badwczo-Rozwojowego Drobiarstwa w Poznaniu, cz. II
Tadeusz Grabowski
22.
Inwestuj świadomie. Wybieraj nowoczesne technologie
Magdalena Kędziorska
24.
Pasza finiszer dla brojlerów bez premiksu witaminowego! Niemożliwe? Okazuje się, że niekoniecznie…
Andrzej Konarkowski
30.
Wiek ptaków jako istotny czynnik kształtujący ich możliwości produkcyjne
Sebastian Nowaczewski
34.
Stres cieplny u drobiu
Henryka Grażyna Korytkowska
38.
Jak poprawić jakość skorupki pod koniec okresu nieśności?
Rhian Price
40.
Pasza sypka w żywieniu drobiu ekonomicznie uzasadniona
Wojciech Grudzień
42.
Umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego - wzór praktycznego zastosowania w produkcji drobiarskiej
Adam Kuźma
46.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego oraz pasz
Elżbieta Anders
47.
Co nowego w nauce i praktyce? - raport z Kongresu Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej
Marek Bednarczyk, Katarzyna Kasperczyk
52.
BIOCLUS - zrównoważone wykorzystanie zasobów biomasy w pięciu regionach Europy
52.
Nowe rozwiązania w ogrzewaniu specjalistycznych gospodarstw rolnych
54.
Genetyczny potencjał wzrostu brojlerów a opłacalność ich produkcji, cz. VIII
Alina Rachwał
58.
Włókno w dietach dla drobiu
Katarzyna Jankowska
61.
Ułatwiajmy sobie pracę stosując poprawne słownictwo, cz. II
Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
69.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska

Bieżący numer