Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 5/2012

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
Genetyczny potencjał wzrostu brojlerów a opłacalność ich produkcji, cz. V
Alina Rachwał
8.
Warunki zoohigieniczne w gołębnikach a dobrostan utrzymywanych w nich ptaków, cz. III
Bartosz J. Tochowicz, Marcin W. Lis
10.
Przechowywanie chłodnicze mięsa i przetworów drobiowych, cz.II
Lucjan Krala, Jacek Kijowski
14.
Udział „Polskiego Drobiarstwa” w przemianach urządzeń i technologii chowu drobiu
Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak
20.
Quatro synergii - Acid PlaTan Liquid™
Tomasz Wertelecki
24.
Wpływ postępowania przedubojowego na wskaźniki stresu oraz jakość mięsa kurcząt rzeźnych
Joanna Doktor
28.
GARLIX - więcej za mniej
30.
Fundusze promocji produktów rolno -spożywczych - regulacje prawne
Adam Kuźma
33.
Czynniki, limitujące prawidłowy odchów piskląt niosek jaj konsumpcyjnych, cz. I
Michał Szafryna
36.
Raz jeszcze o lizozymie - białko do zadań specjalnych, cz. I
Lidia Lewko
40.
Novogen to innowacja i nowoczesność
42.
Produkcja brojlerów coraz trudniejsza
Tomasz Kodłubański
44.
COBRD - wielka, młodzieńcza przygoda
Maciej Kolańczyk
49.
Biologia, występowanie i zwyczaje szczura wędrownego (Rattus norvegicus)
Konstanty Romaniuk
54.
Zarządzanie stresem cieplnym u ptaków
Marek Wiśniewski
57.
Substancje „pozornie niewinne”, jednak w przypadku ich zwiększonej koncentracji, zagrażające zdrowiu ptaków hodowanych na fermach
Katarzyna Jankowska
60.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego oraz pasz
Elżbieta Anders
63.
Listy od Czytelników
65.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska

Bieżący numer