Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 12/2011

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
Hormony przysadki mózgowej ptaków, cz. III
Anna Hrabia, Janusz Rząsa
6.
Genetyczny potencjał wzrostu brojlerów a opłacalność ich produkcji, cz. II
Alina Rachwał
10.
Temperatura inkubacji czy temperatura jaja? … oto jest pytanie
Sebastian Nowaczewski
14.
Ptaki, nie tylko domowe raport - 2011
Maciej Pawlak
20.
Ziarno pszenicy w żywieniu drobiu
Krzysztof Lipiński
26.
Amatorski chów bażantów gatunków wysokogórskich, cz.II
Monika Łukasiewicz, Jacek Jędrzejewski, Anna Siennicka
32.
Wybrane immunosupresory wirusowe u kurcząt brojlerów
Karolina Tarasiuk
36.
Podsumowanie kończącego się 2011 roku
Stanisław Wężyk
38.
BioPoint - nasz cel to zdrowe zwierzęta i zadowoleni klienci
Michał Jankowski
40.
Zasadność i możliwości stosowania autoszczepionek w profilaktyce chorób drobiu
Grzegorz Tomczyk
46.
Grupy producentów rolnych w Polsce. Dofinansowanie przez Europejski Fundusz Rolny
Adam Kuźma
50.
Znaczenie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w produkcji drobiarskiej
Ewa Popiela-Pleban, Anna Jankowska-Mąkosa
55.
Technologia HatchBrood - nowatorskie podejście do odchowu kurcząt
60.
Internet - skuteczne narzędzie sukcesu przedsiębiorstwa drobiarskiego, cz. III
Jakub Pawlak
66.
Biologizacja kurnika. Nowe rozwiązania w hodowli drobiu eliminujące szkodliwe gazy i ograniczające rozwój chorobotwórczej mikroflory
Sławomir Gacka
70.
Wartość pokarmowa wybranych tłuszczów paszowych wykorzystywanych w żywieniu drobiu, cz. I
Marcin Hejdysz, Joanna Dekert, Katarzyna Janiszewska, Damian Józefiak
74.
Docent dr hab. Tadeusz Grabowski - Honorowy Członek PO WPSA
Ewa Gornowicz
76.
Brak stabilizacji i nieuczciwa konkurencja denerwują polskich drobiarzy
Tomasz Kodłubański
78.
Czy pasza sypka może się równać z granulatem…?
Wojciech Grudzień
80.
Perfekcyjny system wychowu stad rodzicielskich dla leniwych
82.
Rynek drobiu
86.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
90.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego oraz pasz
Elżbieta Anders
92.
Spotkanie z Hodowcami Drobiu - reportaż

 

Bieżący numer