Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 11/2011

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
Amatorski chów bażantów gatunków wysokogórskich, cz.I
Monika Łukasiewicz, Jacek Jędrzejewski, Anna Siennicka
6.
Urządzenia do dezynfekowania skorup jaj spożywczych promieniowaniem ultrafioletowym (UVC)
Przemysław Marek
10.
Gęsie pióro
Jakub Badowski
14.
Adiustacja stosunku elektrolitów w paszy w warunkach fermowych
Jerzy Koreleski, Sylwester Świątkiewicz
16.
Era genomowa a hodowla drobiu
Tomasz Szwaczkowski
18.
Diagnostyka choroby Derzsyego
Wojciech Kozdruń
22.
Wykorzystanie probiotyków w chowie drobiu
Stanisław Wężyk
26.
Rola witamin podczas rozwoju prenatalnego ptaków
Karolina B. Głodek, Marcin W. Lis
30.
Core - program żywienia brojlerów sprawdzony przez europejskich hodowców obecny również na polskim rynku
32.
Najmniejszy gatunek drobiu - przepiórka
Henryka Grażyna Korytkowska
36.
Nadchodzą poważne problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa paszowego dla drobiu w Polsce - jak można się bronić?
Paweł Konieczka
38.
Czynniki wpływające na efektywność chowu drobiu, cz. II
Katarzyna Jankowska
40.
Jakość mięsa drobiowego z produkcji ekologicznej
Ewa Gornowicz
45.
Idexx’s Avian Serology Speaker Tour - Polska 2011
47.
Internet - skuteczne narzędzie sukcesu przedsiębiorstwa drobiarskiego, (cz. II)
Jakub Pawlak
50.
Opodatkowanie działalności rolniczej. Działy specjalne produkcji rolnej
Adam Kuźma
52.
20 lat SLW BIOLAB
Weronika Świerzewska
55.
Gryzonie - nieproszeni goście na fermach drobiu
Katarzyna Jankowska
59.
Dyskusja HAMA PLUS S.A. oraz DANHATCH A/S o polskim rynku drobiu
60.
Syndrom nagłej śmierci kurcząt brojlerów, cz. II
Andrzej Konarkowski
62.
Reasumpcja
64.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
67.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego oraz pasz
Elżebieta Anders

Bieżący numer