Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 10/2011

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
Komórki ptaka - struktura i funkcje
Maciej Pawlak
8.
Genetyczny potencjał wzrostu brojlerów a opłacalność ich produkcji, cz. I
Alina Rachwał
12.
Dlaczego ważna jest różnorodność - kaczki
Ewa Gornowicz, Juliusz Książkiewicz
20.
Wiedza o chorobach drobiu w dziewiętnastowiecznej Polsce
Henryka Grażyna Korytkowska
23.
Internet - skuteczne narzędzie sukcesu przedsiębiorstwa drobiarskiego, (cz. I)
Jakub Pawlak
30.
XVII Światowy Kongres Drobiarski w Meksyku
Grzegorz Woźniakowski
32.
DeHeus w Spytkowicach
34.
Góropatwa skalna (Alectoris graeca) - gatunek mało znany lecz bardzo ciekawy
Sebastian Nowaczewski
37.
Spopielanie odpadów organicznych
38.
Bakterie z rodzaju Campylobacter sp. i Salmonella sp.w świetle raportu Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności
Klaudia Chrząstek, Alina Wieliczko
42.
Syndrom nagłej śmierci kurcząt brojlerów, cz. I
Andrzej Konarkowski
44.
Spotkanie Drobiarskie Hama Plus
46.
XXIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA 2011
48.
60-lecie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
50.
Endoksylanaza bakteryjna - enzym na każdą paszę
Ronny Mombaerts i Barbara Gaethofs
54.
Stowarzyszenie w celu sprzedaży jaj z 1908 roku
Elżbieta Anders
56.
Informacje prasowe
58.
Brojlerzyści CEDROBU S.A. w Beskidzie Żywieckim
61.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska

Bieżący numer