Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 8/2011... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści


Spis treści

2.
Preparowana soja pełnotłusta - materiał paszowy coraz szerzej wprowadzany do nowoczesnych receptur, cz. I
Tomasz Wertelecki
6.
Polscy konsumenci polubili drób
Krystyna Świetlik
12.
Układ immunologiczny ptaków, cz. I.
Karolina Tarasiuk
15.
Efektywność stosowania produktów Alisan, Biostimin oraz Musculan liquid w żywieniu indyków
16.
Tworzenie się jajka
Zbigniew Marks, Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
18.
Zastosowanie niekonwencjonalnych komponentów paszowych w żywieniu drobiu - czarnuszka siewna (Nigella sativa)
Marta Sulik
21.
Magia czarnej barwy kur Ayam Cemani
Monika Łukasiewicz, Anna Siennicka
24.
Zasady HACCP i aktualna sytuacja w zakresie wdrażania systemu, cz. I
Mirosław M. Michalski
26.
Znaczenie stosowania probiotyków w żywieniu drobiu
Katarzyna Ząbek
28.
O perlicy zawsze warto pisać, cz. II
Sebastian Nowaczewski
32.
Zagrożenie pasożytnicze kur niosek w różnych systemach chowu
Konstanty Romaniuk
36.
Kontrola stężenia amoniaku w obiektach inwentarskich
38.
Prawidłowe żywienie kur niosek pozwala zmniejszyć koszty produkcji, cz. II
Andrzej Konarkowski
42.
Dlaczego producenci brojlerów muszą dokładać do interesu?
Tomasz Kodłubański
44.
Zwiększenie efektywności hodowli kur mięsnych, cz. V
Alina Rachwał
49.
Zatrucia mikotoksynami u drobiu
Wojciech Grudzień
52.
Aktualne problemy w patologii drobiu, ze szczególnym uwzględnieniem parazytoz, Wrocław 2011
54.
Profesor Michał Mazurkiewicz - serdeczne gratulacje dla dostojnego Jubilata!
Andrzej Gaweł
57.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska

Bieżący numer