Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 4/2011
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

 

2.
Nadzór sanitarno – weterynaryjny w rzeźni drobiu, cz. III
Mirosław Netczuk, Mirosław Michalski
8.
Niestabilność cenowa rynku drobiarskiego w 2010 roku
Krystyna Świetlik
12.
Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach w żywieniu drobiu, cz. I
Łukasz Chorąży
16.
Wykorzystanie genetyki dla celów poprawy bezpieczeństwa jaj
Mark Clements
20.
Adaptacja baterii klatek - problem złożony
Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
23.
CEVA C.H.I.C.K. Program - nowe narzędzie w kontroli i poprawie jakości piskląt
Fabio Moreira de Souza
26.
Otwieranie oraz świetlenie jaj jako sposób monitorowania poprawności żywienia stad reprodukcyjnych drobiu rzeźnego
Sebastian Kaczmarek
30.
GARLIX- nowoczesny preparat oparty o stabilizowane ekstrakty z czosnku, cebuli i pora
32.
Ale jaja!
Lidia Lewko
38.
Ekonomika produkcji drobiarskiej a dobrostan zwierząt
Wojciech Grudzień
42.
Szczepienia przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Krzysztof Śmietanka, Zenon Minta
48.
Skuteczna ochrona obiektów inwentarskich przed gryzoniami
Stanisław Ignatowicz
54.
Bakteriocyny – nowa grupa dodatków paszowych?, cz.I
Mateusz Rawski, Anna Sip, Damian Józefiak
58.
Hodowco! AQUA FINISH, BioMycoSorb - środki żywienia, w których nowoczesna technologia pracuje na Twój sukces!
Michał Wysocki
60.
Biologiczne zanieczyszczenie środowiska przez fermy drobiu
Konstanty Romaniuk
62.
Ceny pasz i koszty stałe bardzo ograniczają produkcję drobiu
Tomasz Kodłubański
64.
Praktyczne przykłady stosowania naturalnych preparatów BioPoint przez brytyjskich lekarzy weterynarii w walce z zakażeniamiClostridium perfringens
Michał Jankowski
66.
Antropozoonozy XXI wieku występujące u ptaków i zwierząt - zagrożeniem dla zdrowia człowieka, cz.I
Henryk Maciołek, Anetta Zielińska
69.
A może paw?
Henryka Grażyna Korytkowska
72.
Rynek
73.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska

 

Bieżący numer