Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 3/2011

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści
 

2.
Zwiększanie efektywności hodowli kur mięsnych, cz. I
Alina Rachwał
6.
Nadzór sanitarno – weterynaryjny w rzeźni drobiu, cz. II
Mirosław Netczuk, Mirosław Michalski
9.
Kryteria oceny przydatności poideł dla kur
Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak
12.
Zastosowanie preparatu Bonen® w stadach kurcząt brojlerów mających trudności lokomocyjne
Piotr Bugajak
15.
Ocena możliwości i opłacalności wykorzystania odpadów z fermy drobiu do produkcji biogazu
Paweł Konieczka
18.
Nie tylko kości - rola witaminy D3 oraz skutki jej niedoboru
Agata Andrzejewska
20.
Kastrowanie kur (kapłonienie) w opisie mgr nauk weterynaryjnych Jakuba HenrykaLewandowskiego (1858)
Konstanty Romaniuk
22.
Czy z naszymi produktami żywnościowymi jest już gorzej niż u WILKA BARNABY?
Maciej Pawlak
26.
Nowoczesna suplementacja pasz dla stad reprodukcyjnych drobiu, czyli trio Tuna-Vitu
Tomasz Wertelecki
31.
Nieco inne spojrzenie na cholesterol w jajach
Sebastian Nowaczewski
34.
Pasza - kupić, czy zrobić samemu…?
Wojciech Grudzień
37.
Wybrane pasożyty wewnętrzne kur
Anna Jankowska, Ewa Popiela
42.
Standardy handlowe UNECE w międzynarodowym obrocie jaj spożywczych i produktów z jaj
Elżbieta Anders
45.
Chociaż niewielkie, to różnice są
Andrzej Konarkowski
48.
Produkcja indyków w Polsce w 2010 r.
Marian Biegański
52.
IX Międzynarodowy Trouw Futsal AGRO CUP 2011
54.
Udział parwowirusów w enteropatiach u drobiu
Katarzyna Domańska-Blicharz, Zenon Minta
56.
20 lat marki MBD
Antonín Bartoš
58.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego
Elżbieta Anders
61.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska

 

Bieżący numer