Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 4/2010

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści
 

2.
Wykorzystanie surowca jajczarskiego do produkcji nutraceutyków i preparatów biomedycznych, cz. I
Tadeusz Trziszka, Zbigniew Dobrzański
6.
Konsolidacja produkcji jaj w UE
Stanisław Wężyk
10.
Jakie metody chowu kur są podstawą do stemplowania kodu
producenta jaj spożywczych

Elżbieta Anders
14.
Zużycie paszy i wskaźnik wykorzystania paszy w produkcji drobiarskiej
Jerzy Koreleski, Sylwester Świątkiewicz
16.
Zwalczanie szkodliwych gryzoni metodami chemicznymi, cz II.
Formy użytkowe rodentycydów i sposoby ich rozmieszczania
Stanisław Ignatowicz
22.
Higiena wody i pojenia drobiu
Ewa Popiela, Wojciech Gbiorczyk
26.
Mikotoksykoza aflatoksynowa ptaków
Maciej Gajęcki
34.
Praktyczne aspekty stymulacji tempa wzrostu ptaków rzeźnych, cz. I
Michał Jankowski, Agata Andrzejewska
37.
Gęś owsiana
Jakub Badowski
42.
Izolowanie budynków drobiarskich
Jakub Maćkowiak, Przemysław Marek, Andrzej Rakowski
47.
System automatycznego ważenia drobiu ­ realizacja praktyczna
Andrzej Zagórski
50.
Drobiarstwo wielkopolskie w XX wieku, cz. II. Okres od 1945 do 1970 roku
Helena Kontecka
53.
Nowoczesne modelowanie środowiska układu pokarmowego drobiu w aspekcie zdrowotnym i produkcyjnym, cz. I. Podstawowe informacje o strukturze i funkcjach układu pokarmowego u drobiu
Tomasz Jerzy Wertelecki
56.
Badanie i ocena stanu mikrobiologicznego pasz przemysłowych
dla drobiu, cz. I
Krzysztof Kwiatek
60.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
64.
Listy od Czytelników
66.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego
Elżbieta Anders
68.
Futsal w markowym wydaniu

 

Bieżący numer