Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 8/2020... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

 2.    Czynniki wpływające na zdolność wylęgową jaj kurzych

         Klaudia Wlaźlak
4.     Żywieniowe możliwości radzenia sobie z zarazkami jelitowymi, cz. I
         Adam Mirowski
8.     Wspomagany rozród kur jako metoda poprawiająca wskaźniki reprodukcyjne
         Agnieszka Murawska
12.   Probiotyki i metabolity bakteryjne we wspieraniu mikrobioty jelitowej
         Aleksandra Dunisławska, Maria Siwek
16.   Drób w kuchni staropolskiej
         Janusz R. Mroczek, Karolina Mroczek
20.   Zapewnienie stałych korzyści w zakresie zarządzania stresem cieplnym przy użyciu wybranych frakcji drożdży
         Łukasz Lewandowski
24.   Opłacalność inwestycji w energetykę słoneczną
         Przemysław Marek
28.   Produkcja drobiarska i ochrona środowiska
         Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka
34.   Żywienie kur niosek
         Agata Dankowiakowska
37.   Zastąpienie chlorku choliny betainą w celu poprawy wydajności i optymalizacji kosztów pasz
         Maciej Bochenek, Bastian Hildebrand
40.   Zależność między barwą skorupy a jakością jaj i wynikami reprodukcji bażantów łownych, cz. II
         Sebastian Nowaczewski
44.   Jak uzyskać mocną skorupę?
         Henryka Grażyna Korytkowska
48.   „Okno klucia”- czyli co wpływa na sychronizację wylęgu?
         Dawid Ziobro, Justyna Batkowska, Kamil Drabik
52.   Zearalenon u drobiu
         Magdalena Gajęcka, Maciej Gajęcki
55.   Sytuacja przedsiębiorcy w ramach Tarczy antykryzysowej 3.0 i 4.0
         Adam Kuźma
59.   Drobiarstwo w Polsce i na świecie
         Andrzej Konarkowski
62.   Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego i paszowego w prawie UE
         Elżbieta Anders
64.   Rynek rolny
69.   Handel mięsem drobiowym między Polską a Ukrainą
Mariusz Szymyślik

Bieżący numer