Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 9/2009
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
Hodowla zarodków ptasich w skorupach zastępczych
Agata Rudolf, Marcin Lis
6.
Stosowanie prebiotycznych fruktanów w żywieniu drobiu
Sylwester Świątkiewicz, Jerzy Koreleski
12.
Dylematy rozwoju drobiarstwa w warunkach unijnej polityki zrównoważonego rozwoju rolnictwa
Zofia Sokołowicz, Józefa Krawczyk
16.
Mikotoksykoza deoksyniwalenolowa ptaków
Maciej Gajęcki
22.
Rozważania nad możliwością zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym stosowanym w produkcji, w przetwórstwie drobiarskim poprzez wdrożenie systemu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).
Ogólna charakterystyka HACCP, cz. II
Henryk Maciołek, Dorota Łukomska
28.
Problem stresu w drobiarstwie, cz. V
Alina Rachwał
34.
Rola żywienia w profilaktyce salmonelloz u drobiu, cz. III
Krzysztof Lipiński
40.
ALLIVET ­ wpływ czosnku na odporność u drobiu
Krystian Korzewski
42.
Dlaczego jest tyle wody w ściółce?
Andrzej Konarkowski
46.
Wykorzystanie poekstrakcyjnej śruty rzepakowej oraz makuchu rzepakowego w żywieniu kur nieśnych
Adam Wojciechowski
48.
Mechanizacja karmienia kur, cz. I ­ magazynowanie paszy
Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
52.
Mokra ściółka to mniejsze zyski ­ jak sobie z tym poradzić
Katarzyna Sartowska
54.
Ektopasożyty drobiu, cz. II
Katarzyna Jankowska
59.
SOMMER ­ artykuł promocyjny
60.
Krajowa Rada Drobiarstwa ­ Izba Gospodarcza
Leszek Kawski
64.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
66.
Co z tą polską hodowlą drobiu?
Stanisław Wężyk
68.
Czytelnicy listy piszą...
70.
Biblioteka Polskiego Drobiarstwa
72.
Ptaki ozdobne atrakcją agroturystyczną, cz. III
Sebastian Nowaczewski

Bieżący numer