Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 5/2019... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.     Trzy w jednym czyli wartość odżywcza, właściwości terapeutyczne i alergenność jaj
         Danuta Szczerbińska, Michalina Adaszyńska-Skwirzyńska, Danuta Majewska
9.     Runting-stunting syndrome, czyli dlaczego kurczaki nie rosną? Cz. I
         Marcin Śmiałek, Paweł Hefta, Adam Śmiałek, Joanna Kowalczyk, Andrzej Koncicki
13.   Oregano i jego właściwości
         Teresa Banaszkiewicz
17.   Czynniki wpływające na wyniki produkcyjne i wady mięsa kurcząt rzeźnych, cz. I
         Michalina Beduch, Sebastian Nowaczewski
22.   Wybrane zagadnienia chowu i hodowli kaczek
         Wojciech Kozdruń, Hanna Czekaj
25.  Kontrola masy ciała ptaków w trakcie cyklu produkcji nieśnej
         Henrykas Grażyna Korytkowska
28.   Nowa generacja technologii in ovo
         Miren Arbe Ugalde
30.   Wszołowica - najczęściej diagnozowana wiosną parazytoza
         Bartłomiej Tykałowski, Joanna Kowalczyk, Katarzyna Tykałowska, Andrzej Koncicki
34.   Żywieniowe możliwości modulowania odporności, cz. II
         Adam Mirowski
38.   Skuteczność fitobiotyków w praktyce drobiarskiej
         Monika Michalczuk, Anna Siennicka, Aleksandra Gajewska, Monika Rogala,
         Kamil Lutostański
43.   Zwalczanie much w kurnikach, cz. I
         Stanisław Ignatowicz
49.   Ściany drożdży, jako narzędzie do kontroli Salmonelli
         Maciej Bochenek, Birgit Keimer, Bastian Hildebrand
52.   Zastosowanie ogrzewania podłogowego w ściółkowym
         chowie kur
         Przemysław Marek
56.   Rola składników mineralnych w żywieniu drobiu, cz. II
         Bożena Króliczewska
60.   Temperament u zwierząt – czym jest i jakie ma znaczenie dla hodowcy, cz. I
         Joanna Rosenberger
64.   „Wolny” obrót nieruchomościami rolnymi
         Adam Kuźma
69.   Jakość mięsa drobiowego
70.   Stosowanie całego ziarna pszenicy w żywieniu brojlerów
         indyczych
         Joanna Kulikowska
72.   Profesor Andrzej Rutkowski – doktorem honoris causa
         Tomasz Szwaczkowski
74.   Jakość i bezpieczeństwo produktów sektora drobiarskiego
         i paszowego w prawie UE
         Elżbieta Anders
76.   Charakterystyka wybranych komponentów białkowych
         Karol Kaszperuk, Marcin Różewicz
81.   Potencjał importowy rynku RPA oraz eksport drobiu do RPA z Polski i innych krajów UE
Mariusz Szymyślik

Bieżący numer