Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 12/2018... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

 2.     Ptaki, nie tylko domowe raport - 2018
         Maciej Pawlak
6.      Mechanizmy molekularne regresji poowulacyjnych pęcherzyków w jajniku ptaków
         Dominika Wolak, Anna Hrabia
10     FPD – problem producenta kurcząt rzeźnych, cz. I
         Monika Michalczuk, Katarzyna Maria Jędrzejewska, B.rygida Kruzińska, Aleksandra Kalińska, Anna Siennicka
14.    Zastosowanie metody Histo-FISH do wizualizacji biofilmu bakterii Bacillus subtilis w przewodzie pokarmowym
         Paweł Konieczka, Stefania Smulikowska
18.    Wpływ hałasu na warunki dobrostanowe utrzymania drobiu
         Przemysław Marek
22.    Jak probiotyki poprawiają wyniki produkcyjne drobiu?
         Maciej Bochenek
26.    Antybiotykooporność wybranych bakterii wywołujących choroby zakaźneu drobiu
         Joanna Żebrowska, Dorota Witkowska
32.    Inulina w żywieniu drobiu
         Agata Dankowiakowska
35.    Możliwości wykorzystania nasion grochu siewnego i bobiku w żywieniu drobiu
         Katarzyna Perz, Marcin Hejdysz
40.    Wysokostrawne, odżywcze, energetyczne
42.    Ile tłuszczu w dawkach pokarmowych dla drobiu? Cz. I
         Adam Mirowski
46.    Niektóre parametry techniczne urządzeń do usuwania odchodów, cz. II
         Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak
50.    Preparaty fitogeniczne, ich opłacalność i wyniki doświadczeń
52.    Problemy lekarsko-weterynaryjne u drobiu wodnego, cz. I
         Wojciech Kozdruń, Hanna Czekaj, Natalia Styś–Fijoł, Karolina Piekarska
56.    Nasza pasja - Twój sukces
58.    Transport kurcząt brojlerów
         Henryka Grażyna Korytkowska
62.    Choroby układu mięśniowo-szkieletowego kurcząt brojlerów, cz. I
         Sara Dzik, Tomasz Mituniewicz
65.    Metoda in ovo w immunoprofilaktyce drobiu
         Joanna Pawłowska
68.    Żywienie kur zimą w systemie ekstensywnym
         Joanna Kulikowska
71.    Skutki wysokich temperatur i zapobieganie stresowi cieplnemu u drobiu, cz. II
         Kinga Cześnik, Dorota Witkowska
74.    Jak optymalnie planować produkcję w zakładach drobiarskich?
         Adam Steć, Arkadiusz Krzywiński
76.    Czynniki antyodżywcze w paszach dla drobiu
         Marek Pieszka, Tadeusz Barowicz
80.    Wpływ niektórych czynników na mikrobiotę przewodu pokarmowego drobiu, cz. II
         Andrzej Konarkowski
83.    Tasomix otwiera najnowocześniejszą fabrykę pasz w Polsce
84.    Spółdzielnia Rolników – novum warte uwagi
         Adam Kuźma
88.    Różnorodność upierzenia u ptaków domowych, cz. III
         Arkadiusz Matuszewski, Monika Łukasiewicz, Agnieszka Wnuk-Gnich, Łukasz Wardecki,
         P. Florczuk-Kołomyja
92.    Wspomnienie profesora Andrzeja Farugi, dr h.c.
         Jan Jankowski
94.    VI Kórnickie Dni Nauki
         Lidia Lewko, Ewa Gornowicz
95.    Reasumpcja
96.    48 Międzynarodowe Colloquium Biometryczne. VI Polsko-Portugalskie Warsztaty z Biometrii
         Lidia Lewko
97.    Ukraiński „Ovostar” inwestuje w produkcję i przetwórstwo jaj na Łotwie
Katarzyna Gawrońska

Bieżący numer