Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 11/2017


... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.     Co może przynieść woda?
         Magdalena Gajęcka, Maciej Gajęcki
8.     Drożdże w żywieniu drobiu
         Henryka Grażyna Korytkowska
12.   Jakość próbek materiału biologicznego, a wyniki badań diagnostycznych
         Hanna Czekaj, Wojciech Kozdruń, Natalia Styś-Fijoł, Karolina Piekarska
16.   Zakażenia drobiu bakteriami z rodzaju Campylobacter oraz ich znaczenie dla zdrowia publicznego
         Marcin Śmiałek, Joanna Kowalczyk, Andrzej Koncicki
22.   Substancje aktywne preparatu Biocox oraz synergizm ich działania w walce z kokcydiozą
         Andrzej Juszczuk, Łukasz Pączkowski
24.   Wpływ selekcji genetycznej na różnice rozwojowe kur nieśnych i mięsnych
         Agata Dankowiakowska, Mateusz Buzała
30.   Odory w produkcji brojlerów, cz. II
         Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
36.   Stop Gumboro na fermie
40.   Jakie elementy powinna zawierać metodyka badań i oceny urządzeń dla drobiu? Cz. II
         Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak
44.   Zaburzenia funkcjonowania jajowodu i ich konsekwencje u drobiu grzebiącego
oraz ptaków ozdobnych
         Joanna Kowalczyk, Marcin Śmiałek, Andrzej Koncicki
49.   EKOPLON – Twój partner w biznesie!
         Kamila Pytowska
50.   Dezynfekcja w produkcji drobiarskiej, cz. I
         Małgorzata Bednarczyk
54.   Dobrostan kurcząt brojlerów według GAP
         Andrzej Konarkowski
59.   Utylizacja drobiu na fermie elementem skutecznej Bioasekuracji!
62.   Niemożliwe, a jednak możliwe - zatrucia u drobiu
         Katarzyna Jankowska
68.   Żywienie a stan zdrowotny wątroby, cz. II
         Adam Mirowski
72.   Umowa jako stosunek zobowiązaniowy
         Patrycja Amrozińska-Kasiak
75.   5 lat ModernHatch
76.   Jakość gęsi z Polski
         Joanna Brzozowska
79.   Proces zmiany upierzenia kur niosek w chowie ekstensywnym - jego fizjologiczny i ekonomiczny aspekt
         Dorota Szablicka, Marcin Różewicz
82.   I edycja Agro Days. Dni Hodowcy 2017 za nami
84.   Nowoczesne biogazownie z podziemnymi komorami fermentacyjnymi
         z USA nową szansą dla polskich producentów drobiu
         Michał Majewicz
87.   Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5 2016-2017
88.   HATCHING EGGS FARMS Sp. z o.o. otwiera nową fermę
90.   XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie
92.   Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej
         Elżbieta Anders
94.   Makuch rzepakowy jako komponent mieszanek paszowych dla kurcząt brojlerów
         Karol Kaszperuk, Marcin Różewicz, Teresa Banaszkiewicz
97.   Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

Bieżący numer