Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 10/2017

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.     Projekt zmian w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia
         Franciszek Brzóska
10.   Antybiotyki i chemioterapeutyki - czy to jedyna droga do zapewnienia zdrowia drobiu rzeźnego?
         Michał Majewski, Leszek Dziubdziela, Hanna Turlewicz, Marta Strzelecka,
         Agata Wylandowska
18.   Bakteriostatyczny wpływ drożdży piwowarskich Leiber na produkcje drobiu
         Andrzej Sobieraj
20.   Możliwości i ograniczenia w wykorzystaniu soi pochodzącej z odmian non-GMO z krajowej uprawy
         Marcin Różewicz
26.   Odory w produkcji brojlerów, cz. I
         Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
32.   Maksymalizacja korzyści z zastosowania fitazy
         Luke Barnard
36.   Ptaszyniec - intruz w kurniku
         Henryka Grażyna Korytkowska
40.   Ograniczanie emisji amoniaku, pyłów i odorów w produkcji         drobiarskiej, cz. III
         Przemysław Marek
46.   Ograniczanie zużycia antybiotyków w nowoczesnych systemach produkcji brojlerów
         Mark Karimi, Artur Bzorski
48.   Środowiskowe i genetyczne uwarunkowanie wodobrzusza
         Dominika Wojciechowska, Tomasz Szwaczkowski
52.   Żywienie a stan zdrowotny wątroby, cz. I
         Adam Mirowski
56.   Nowoczesna produkcja jaj w systemach alternatywnych
58.   Przebieg rozwoju zarodkowego gołębia domowego (Columba livia), cz. IV
         Renata Rosiek, Marcin W. Lis
62.   Synergizm działania substancji aktywnych preparatów Biotix
         i Defungal Plus w walce z chorobami wywołanymi
         przez grzyby
         Agata Andrzejewska-Zasiadczyk
64.   Doskonalenie genetyczne populacji drobiu
         Tomasz Szwaczkowski
66.   Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej
         Elżbieta Anders
67.   EKOPLON - Twój partner w biznesie!
68.   Ochrona danych osobowych
         Adam Kuźma
75.   Polski drób jest bezkonkurencyjny
76.   Mutacja barwna upierzenia bażanta łownego a jakość jaj
         Sebastian Nowaczewski, Edyta Kaczmarkiewicz
80.   25 lecie Agro-Trade Sp. z o.o.
81.   Gruźlica i gruźlica rzekoma ptaków
         Małgorzata Bednarczyk
84.   Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
88.   Notowania

Bieżący numer