Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 6/2009
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

2.
Fosfor i fosforany w żywieniu drobiu, cz. II
Agnieszka Gajda­Janiak, Dorota Jamroz, Zbigniew Wzorek, Zygmunt Kowalski
6.
Problem stresu w drobiarstwie, cz. II
Alina Rachwał
10.
Stymulują…ce oddziaływanie biokomponentów paszy treściwej na kształtowanie wartości odżywczej, prozdrowotnej i sensorycznej produktów pochodzenia drobiowego (mią™sa i jaj), cz. II
Henryk Maciołek, Agnieszka Gieszcz
12.
Zioła ­ najcenniejsze jest w środku, cz. II
Anna Wójcik
15.
W jaki sposób organizm kurczą…t brojlerów wykorzystuje energią™, cz. II
G. Lopez, S. Leeson
18.
Inauguracja obchodów 60­lecia IZ PIB w Kołudzie Wielkiej
20.
Warto zadbać‡ o zdrowie przewodu pokarmowego u indyków, cz. II. Jestem gotowy na przyją™cie pisklą…t
Andrzej Konarkowski
22.
Farmwet ­ artykuł promocyjny
24.
Efektywność‡ zakwaszaczy/konserwantów paszowych w żywieniu drobiu, cz. II
Sylwester Świą…tkiewicz, Jerzy Koreleski
27.
SALGEM ­ nowoczesny program kontroli SALMONELLI/CAMPYLOBACTER u drobiu w oparciu o zastosowanie kwasów organicznych
Tomasz Wertelecki
28.
Mikotoksykoza zearalenonowa ptaków
Maciej Gają™cki
32.
Muchy i ich zwalczanie
Stanisław Ignatowicz
36.
Rola witaminy A oraz skutki jej niedoboru
Anna Dudzic
40.
Jubileusz HaGe Polska
41.
Problemy, które czekają… posiadaczy klatek starego typu.
Producentom jaj spożywczych ­ pod rozwagą™
Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
46.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczą…ce sektora jaj i mią™sa drobiowego
Elżbieta Anders
48.
Listy od Czytelników
50.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
53.
„Choroby wirusowe w stadach brojlerów” ­ Cehave Pasze, Sypniewo 2009
54.
Reasumpcja ­ Rynek Drobiu i Jaj
· Zdrowie zależy od rzeczy prostych czyli praktyczne i subiektywne uwagi patologa drobiu
Tomasz Kwiatkowski
· Seminarium dla lekarzy weterynarii specjalistów chorób drobiu „Immunoprofilaktyka kokcydiozy u kur”
· Epizootiologia kokcydiozy kur
Andrzej Gaweł, Kamila Bobrek
· Stymulacja skojarzona MUSCULAN I VIOVIT
Michał Jankowski
Dodatkowe artykuły dla lekarzy weterynarii
· · ABC ekonomii: zysk z inwestycji
Bruno Cluzel, Mariusz Urbanowski, Krzysztof Chudzik
· Patogennośą‡ szczepu QX zakażnego zapalenia oskrzeli u ptaków SPF oraz komercyjnych kurczą…t rzeżnych. Ocena odporności indukowanej przez kombinacją™ serotypów Ma5 i 4/91
C. Terregino, A. Toffan, M. S. Beato, R. De Nardi, M. Vascellari, A. Meini, G. Ortali, M. Mancin, I. Capua

Bieżący numer