Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 1/2017
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.      Hodowla i możliwe kierunki użytkowania perlic - rzeźny, nieśny oraz jako ptaki ozdobne, cz. I
         Karol Kaszperuk, Marcin Różewicz
6.      Cholina w żywieniu drobiu
         Adam Mirowski
10.    Jaja kurze jako nośnik chorobotwórczych mikroorganizmów
         Przemysław Marek
16.    Wybrane aspekty związane z immunosupresją u drobiu
         Hanna Czekaj, Wojciech Kozdruń, Natalia Styś-Fijoł
19.    Nutriad podsumowuje badania zawartości mykotoksyn w polskiej pszenicy i pszenżycie - 2016 Mycotoxin Survey
         Radka Borutova
22.    Immunostymulujące właściwości β-glukanu
         Aleksandra Dunisławska, Małgorzata Radomska, Maria Siwek
26.    Metody doskonalenia surowców paszowych poprzez zastosowanie zabiegów uszlachetniających, cz. I
         Marcin Różewicz, Stanisław Laskowski
31.    Dodatki paszowe o działaniu immunomodulacyjnym
         Joanna Brzozowska
34.    Probiotyki a prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego
         Michał Jankowski
36.    Uwaga na ektopasożyty drobiu
         Henryka Grażyna Korytkowska
41.    Ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków - podtyp H5N8 w Polsce
         Michał Majewski, Przemysław Racewicz, Weronika Silna
46.    Antybiotykowe stymulatory wzrostu w produkcji drobiarskiej
         Agata Dankowiakowska, Joanna Bogucka
51.    Wpływ systemu chowu na dobrostan, zdrowie i zachowanie się kur nieśnych w czasie odchowu i produkcji
         Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
56.    Kurkuma - jej zastosowanie i właściwości, cz. II
         Katarzyna Mucha, Monika Łukasiewicz
60.    Drobiarstwo łączy pokolenia
62.    Nowe przepisy w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2017 roku
         Patrycja Amrozińska-Kasiak
66.    Czy Polsce jest potrzebny Krajowy Plan Ochrony Antybiotyków
         w Weterynarii?
         Artur Zalewski
68.    Wtrętowe zapalenie wątroby
         Małgorzata Bednarczyk
72.    Zimowe dokarmianie kuraków polnych
         Agnieszka Wnuk-Gnich, Monika Łukasiewicz, Arkadiusz Matuszewski
75.    Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej
         Elżbieta Anders
76.    Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
80.    Reasumpcja

Bieżący numer