Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 5/2009
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

2.

Leptyna u ptaków ­ podsumowanie dekady badań
Agnieszka K. Grzegorzewska, Janusz Rząsa

4.

Fosfor i fosforany w żywieniu drobiu, cz. I
Agnieszka Gajda­Janiak, Dorota Jamroz, Zbigniew Wzorek, Zygmunt Kowalski

8.

Stymulujące oddziaływanie biokomponentów paszy treściwej na kształtowanie wartości odżywczej, prozdrowotnej i sensorycznej produktów pochodzenia drobiowego (mięsa i jaj), cz. I
Henryk Maciołek, Agnieszka Gieszcz

12.

Problem stresu w drobiarstwie, cz. I
Alina Rachwał

16.

Trendy w hodowli drobiu w najbliższym ćwierćwieczu
Stanisław Wężyk

20.

Wpływ czasu tzw. „wstawienia” piskląt do wychowalni na odchów gęsi
Jakub Badowski

24.

Warto zadbać o zdrowie przewodu pokarmowego u indyków, cz. I. Przed wstawieniem piskląt
Andrzej Konarkowski

26.

W jaki sposób organizm kurcząt brojlerów wykorzystuje energię, cz. I
G. Lopez i S. Leeson

30.

Zioła ­ najcenniejsze jest w środku
Anna Wójcik

34.

Za 2.5 roku klatki ­ ale jakie?
Stanisław Wężyk

40.

Efektywność zakwaszaczy/konserwantów paszowych w żywieniu drobiu, cz. I
Sylwester Świątkiewicz, Jerzy Koreleski

44.

Narzędzia bioasekuracji
Andrzej Konarkowski

48.

Pijawki ­ okresowe pasożyty ptaków pływających
Konstanty Romaniuk

50.

Listy od Czytelników

52.

Rynek

55.

Spotkanie w Kiełpinie

56.

Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej
dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego
Elżbieta Anders

58.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska

Bieżący numer