Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 8/2006

Spis treści

 

Spis treści
2.
Podstawowe zasady diagnostyki chorób wirusowych drobiu
Wojciech Kozdruń
5.
Stopień otłuszczenia brojlerów a czynniki będące źródłem
tej cechy cz. IV
Alina Rachwał
10.
Metody genetycznego doskonalenia zdrowia drobiu
Stanisław Wężyk
12.
Dyskretny urok fizjologii ptaków
Maciej Pawlak
15.
Żywienie kur niosek w czasie upałów cz. I
Reakcja kur na upały w klimacie umiarkowanym
Andrzej Konarkowski
17.
Opłacalny odchów kaczek
Jarosław Tarnicki
18.
Typowe sytuacje techniczne w prowadzeniu stad reprodukcyjnych kur mięsnych cz. II Chów stad reprodukcyjnych kur mięsnych
Maciej Kolańczyk
23.
Cena sprzedaży a rabat, skonto i premia pieniężna
Ryszard Stulich
28.
Otwarcie Drobiarskiego Laboratorium Dydaktyczno - Badawczego w Bałdach Katedry Drobiarstwa Uniwersytetu-Warmińsko - Mazurskiego
30.
Wybrane problemy toksykologii środowiska przyrodniczego
z uwzględnieniem dioksyn, cz. I
Henryk Maciołek, Ewelina Kacperczyk
33.
Ferma kur niosek - jedyna taka w Płotach
36.
Struś i koliber - różne wymiary piękna
Piotr Małaniuk
40.
Projektowanie brojlerni - warunki środowiskowe kurnika
J. Sobczak (PL), T. Waligóra (PL), P. Vinstrup (DK)
B. Eskildsen (DK) H.P. Soeberg (DK)
45.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
50.
Wspomnienie
51.
Nowa siedziba VET-TRADE POLSKA Sp. z o.o.
52.
Aktualności
Wojciech Andrzejewski
56.
Rynek

Bieżący numer