Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 4/2009
... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

 

Spis treści
2.
Mapowanie genomu kaczki
Sebastian Mucha, Tomasz Szwaczkowski
6.
Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania efektywności produkcji kurcząt brojlerów
Józefa Krawczyk, Zofia Sokołowicz
10.
Wpływ jakości młodych kurek na ich wyniki produkcyjne w okresie nieśności
Alina Rachwał
14.
Nowe enzymy w żywieniu drobiu
Krzysztof Lipiński
18.
Rola beztlenowców z rodzaju Clostridium w patologii drobiu
Karolina Koncicka­Świderska, Bartłomiej Tykałowski, Tomasz Stenzel, Andrzej Koncicki
22.
Wszoły ­ pasożyty drobiu
Jan Boczek
26.
Wartość paszowa ziarna kukurydzy oraz produktów ubocznych jego przerobu w żywieniu drobiu
Stefania Smulikowska
30.
Zmiany jakości jaj wylęgowych gęsi Białej Kołudzkiej® w ciągu sezonu nieśnego
Jakub Badowski
34.
Odporność związana z błonami śluzowymi a szczepienia
Paul Ebner
38.
Charakterystyka upierzenia bażanta zwyczajnego Phasianus colchicus
Emilia Mróz, Paweł Saczuk, Monika Stępińska
41.
Wiosenna wentylacja kurnika
Andrzej Konarkowski
44.
Jubileusz profesora dr h.c. Andrzeja Farugi
Jan Jankowski
47.
III Sesja naukowo-­techniczna firmy NOVUS EUROPE/NOVUS POLSKA. Spotkanie szkoleniowe dla producentów trzody chlewnej i drobiu
49.
Produkcja indyków w Polsce w 2008 r.
Marian Biegański
52.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego
Elżbieta Anders
55.
Rynek
58.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska

Bieżący numer