Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 4/2006

Spis treści

Spis treści

2.
Wpływ utrzymania kur rodzimych ras na wybiegach na
wybrane cechy jakości jaj spożywczych
Józefa Krawczyk, Stanisław Wężyk
8.
Jak uzyskać jaja spożywcze OMEGA-3
Stefania Smulikowska
12.
Możliwości zmniejszenia kosztów produkcji jaj
Alina Rachwał
16.
Wpływ ziół na wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi drobiu
Mirosław Zięba
18.
Spożycie jaj na świecie
24.
Dobre wyniki na paszach Sano
Ryszard Kujawiak, Radosław Kornicki
28.
Przygotowywanie jaj wylęgowych do inkubacji
Iwona Pijarska, Henryk Malec
35.
UWAGA! Muchy w kurniku!
Andrzej Konarkowski
40.
„Czym kość za młodu nasiąknie...”, czyli resume z budowy kości u drobiu i roli żywienia w ich formowaniu, cz. I
Tomasz Wertelecki
43.
Wpływ systemu chowu na jakość mięsa drobiowego
Katarzyna Połtowicz
46.
Gęsi rodzicielskie w warunkach nadzwyczajnych, a produkcja jaj wylęgowych
Jakub Badwoski
48.
Ptasi Seks
Maciej Pawlak
54.
Kury ozdobne cz I. Charakterystyka ras i typów użytkowych
Dagmara Chełstowska, Józef Szarek, Izabella Babińska, Joanna Wojtacka
57.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
58.
Projektowanie budynków dla drobiu
J. Sobczak, T. Waligóra, P. Vinstrup, H.P. Soeberg, H.P. Soeberg,
N.F. Johansen , B. Lindskov
59.
Najważniejsze sygnały problemów firmy
Ryszard Stulich
59.
Rozwojowa ferma brojlerów w Sownie
Teresa Nowak
59.
Informacje ze świata
Wojciech Andrzejewski
....................................................................................................
"Polskie Drobiarstwo" - ogólnopolski miesięcznik dla:
producentów drobiu i pasz, technologów żywności, zootechników,
lekarzy weterynarii
 

Bieżący numer