Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 11/2007

Spis treści

 

Spis treści
2.
Metody i programy prowadzące do uzyskania dobrych wyników produkcyjnych mięsnych stad hodowlanychcz.IX
Alina Rachwał
6.
Oznaczenia na skorupie jaj konsumpcyjnych i wylęgowych
Elżbieta Anders
10.
Znaczenie genetycznego uwarunkowania zachowań ptaków w praktyce drobiarskiej
Beata Grzegrzółka
16.
Witaminy i składniki mineralne w funkcji przeciwutleniaczy
Lee R. McDowell
20.
Zmienna koniunktura sektora drobiarskiego w Unii Europejskiej i w Polsce
Stanisław Wężyk
24.
Żywieniowe metody poprawy statusu zdrowotnego drobiu cz. V
Krzysztof Lipiński
28.
Badanie jaj wylęgowych
Anna Kucharska
34.
Metody ograniczania emisji amoniaku
Zbigniew Dobrzański, Sebastian Opaliński
40.
Ocena rynkowej wartości akcji i kapitału liderów branży
drobiarskiej i paszowej
Ryszard Stulich
44.
Nadzieje i wątpliwości nie tylko hodowców drobiu
Tomasz Szwaczkowski
48.
Optymalizujmy zawartość białka w paszy dla indorów
Andrzej Konarkowski
51.
Przydomowy chów kaczek
Ewa Świerczewska, Anna Siennicka
54.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
56.
Aktualności
Wojciech Andrzejewski
58.
Drób objęty programem ochrony zasobów genetycznych w Polsce - sukcesy na XXII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych
Józefa Krawczyk
60.
Sympozjum Wiedzy Drobiarskiej
61.
16 Europejskie Sympozjum Żywienia Drobiu WPSA
Stefania Smulikowska
63.
Jubileusz 40lecia Zakładu Wylęgu Drobiu Janiny
i Jana Wąsikowskich
64.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i drobiu
Elżbieta Anders

Bieżący numer