Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 10/2007

Spis treści


 

Spis treści
2.
Kształtowanie się cech chemicznych jaj wybranych krajowych rodów kur nieśnych
Lidia Lewko, Ewa Gornowicz, Grzegorz Leśnierowski
6.
Występowanie i charakterystyka bakterii Campylobacter spp. w łańcuchu produkcji kurcząt i tuszek brojlerów
Ewa Pacholewicz, Jacek Kijowski
10.
Żywieniowe metody poprawy statusu zdrowotnego drobiu ­ cz. IV
Krzysztof Lipiński
14.
Metody i programy prowadzące do uzyskania dobrych wyników produkcyjnych mięsnych stad hodowlanych ­ cz. VIII
Alina Rachwał
18.
Jak powstaje mocz u ptaka?
Maciej Pawlak
22.
Kryptosporidioza ptaków chorobą odzwierzęcą
Gliński Zdzisław, Dorota Luft­Deptuła
24.
Amoniak ­ problem wciąż aktualny w produkcji drobiarskiej
Zbigniew Dobrzański, Sebastian Opaliński
26.
Występowanie pleśniakowca lśniącego w fermach indyków
Konstanty Romaniuk, Iwona Owczarzak­Podziemska
30.
Weterynaryjne aspekty stosowania prebiotyków w produkcji drobiarskiej
Piotr Szeleszczuk
36.
Kontrowersje nt GMO
Stanisław Wężyk
40.
Raport o wpływie na środowisko c.d.
Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak
44.
Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw agrobiznesu
Ryszard Stulich
48.
Zmiany w światowej produkcji jaj spożywczych
Andrzej Konarkowski
52.
Oznakowanie jaj konsumpcyjnych w zależności od miejsca sprzedaży
Elżbieta Anders
56.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
58.
Salmonellozy drobiu ­ monitorować, nadzorować i zwalczać!
Andrzej Konarkowski
60.
Z obrad XIX Międzynarodowego Sympozjum PO WPSA w Olsztynie
Andrzej Konarkowski
62.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i drobiu
Elżbieta Anders
64.
Jesień już!
Teresa Majewska

Bieżący numer