Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 9/2007

Spis treści

Spis treści

 
2.
Ograniczenie częstości występowania S. enteritidis i S. typhimurium u brojlerów w świetle najnowszych regulacji unijnych
Piotr Szeleszczuk
8.
Raport o wpływie na środowisko c.d.
Tadeusz Waligóra, Joanna Sobczak
12.
Żywieniowe metody poprawy statusu zdrowotnego drobiu ­ cz. III
Krzysztof Lipiński
16.
Metody i programy prowadzące do uzyskania dobrych wyników produkcyjnych mięsnych stad hodowlanych ­ cz. VII
Alina Rachwał
20.
Efektywna deratyzacja
Anna Kucharska
26.
Czy elektryczne oszałamianie drobiu zostanie zastąpione gazowym?
Tadeusz Grabowski
30.
Wpływ wybranych czynników żywieniowych na embriogenezę kur
Iwona Pijarska
35.
Andrzej Skrzydlewski profesor ze stylem
Maciej Pawlak
38.
Grypa ptaków jako zoonoza
Gliński Zdzisław, Dorota Luft­Deptuła
42.
Koszty ekologicznego systemu chowu gęsi
Józefa Krawczyk, Halina Bielińska
45.
Jaja pomagają walczyć z otyłością
Andrzej Wojciechowski
50.
Ptak i jego nerki
Maciej Pawlak
54.
Zastosowanie metody TGJ­200 do oceny parametrów funkcjonalnych środowiska i dobrostanu w stadach kur niosek (Tiergerchtsheitsindex ­ TGJ­ 200), cz. II
Henryk Maciołek, Magda Wamil, Jakub Wilk
64.
Popyt na jaja w 2006 roku
Krystyna Świetlik
67.
Ocena rezultatów działalności dwóch grup kapitałowych
Ryszard Stulich
69.
Problematyka drobiarska na XIII Międzynarodowym Kongresie Higieny Zwierząt w Estonii
Sebastian Opaliński, Zbigniew Dobrzański
72.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
74.
H&P Wylęg i Hodowla Drobiu ­ dystrybutor HY­Line w Polsce
76.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i drobiu
Elżbieta Anders

Bieżący numer