Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 6/2007
Spis treści


 

Spis treści
2.
Gęś Biała Kołudzka® - pisklęta - norma polska, pokrój
i charakterystyka
Jakub Badowski
6.
Znaczenie metod statystyki matematycznej w badaniach
i praktyce drobiarskiej
Roman Bochno
10.
Dyrektywa dobrostanowa a jakość jaj spożywczych
Joanna Sobczak, Alicja Nowak
14.
Najczęściej występujące pasożytnicze choroby gołębi
Konstanty Romaniuk
18.
Metody i programy prowadzące do uzyskania dobrych
wyników produkcyjnych mięsnych stad hodowlanych - cz. IV
Alina Rachwał
23.
Wylęgarnia XXI wieku
Anna Kucharska
28.
Szczepienia jako mechanizm odporności nabytej
Zdzisław Gliński, Dorota Luft-Deptuła
32.
Błędy w managemancie przyczyną wczesnych upadków
piskląt indyczych
Andrzej Konarkowski
36.
Campylobacter w produkcji tuszek drobiowych
Tadeusz Grabowski
42.
Liderzy branży drobiarskiej i paszowej
Ryszard Stulich
44.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej
dotyczące sektora jaj i drobiu
Elżbieta Anders
46.
Dzikie gołębie w Polsce
Łukasz Ochnik
49.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
52.
Rynek
54.
Majówka indycza
56.
Ogłoszenia

Bieżący numer