Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 5/2007
Spis treści


 

Spis treści
2.
Nasiona roślin strączkowych - chimeryczne ale i cenne źródło białka i energii w paszach dla drobiu, cz. III
Tomasz Jerzy Wertelecki
6.
Wytwarzanie przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek
Ryszard Stulich
8.
Przetworzone białko zwierzęce w żywieniu drobiu i innych gatunków zwierząt gospodarskich
Krzysztof Kwiatek
15.
Mieszanki Sano cieszą się dużym uznaniem
Paweł Szpak
16.
Analiza cech lęgu gołębi ras mięsnych i gołębi pocztowych
Mariusz Zieleziński, Edward Pawlina
18.
Metody i programy prowadzące do uzyskania dobrych wyników produkcyjnych mięsnych stad hodowlanych - cz. III
Alina Rachwał
22.
Rodzaj programu świetlnego stosowanego w odchowie kurcząt brojlerów a właściwości fizykochemiczne mięsa
Ewa Gornowicz, Lidia Lewko
28.
Strusie w agroturystyce
Jarosław Olav Horbańczuk
30.
Histomonoza indyków 
Bartłomiej Tykałowski, Tomasz Stenzel, Andrzej Koncicki
36.
Prowadzenie fermy - Nioski
J. Sobczak, T. Waligóra, N. F. Johansen, H.P. Soeberg
42.
Propozycje skutecznego ograniczania inwazji ptaszyńców
w fermach kur
Konstanty Romaniuk
46.
W obronie przed stresem cieplnym kurcząt brojlerów
- utrzymanie równowagi elektrolitowej i bilansu wodnego
M.A.M. Sayed i T. A. Scott
50.
Wybrane przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i drobiu opublikowane w marcu i kwietniu 2007 r.
Elżbieta Anders
52.
Nowe możliwości żywienia kur towarowych o brązowym upierzeniu - Lohmann Brown z zastosowaniu poekstrakcyjnej śruty rzepakowej oraz makuchu rzepakowego
Adam Wojciechowski
55.
Komunikaty prasowe
56.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Marcin Plutecki
60.
Nie zakaźne przyczyny wczesnych upadków piskląt indyczych
Andrzej Konarkowski
61.
Debata o drobiu
Grzegorz Roczek
64.
Wysoka jakość i nowoczesne rozwiązania
Aleksandra Strojna

Bieżący numer