Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 2/2007
Spis treści

 

Spis treści
2.
Przypadek kanibalizmu w stadzie rodzicielskim brojlerów
kurzych - postępowanie terapeutyczne
Piotr Szeeszczuk, Beata Dolka, Magdalena Zaleska
7.
Wyniki badań nad zastosowaniem suszonych wywarów
zbożowych w żywieniu kur nieśnych
Sylwester Świątkiewicz, Jerzy Koreleski
12.
Mycie jaj spożywczych
Tadeusz Grabowski
16.
Genom i wiek kur a jakość jaj
Mgr inż. Lidia Lewko, dr inż. Ewa Gornowicz
20.
Piętno gametyczne u ptaków
Tomasz Szwaczkowski, Alicja Borowska, Elżbieta Szulc
22.
Karmienie kurcząt brojlerów: paszą sypką
czy granulowaną? cz. II
Jean-Jacques Trevidy
27.
Prowadzenie fermy. Produkcja brojlerów - obsługa codzienna
J. Sobczak, T. Waligóra, N. F. Johansen, H.P. Soeberg
32.
Żywieniowe strategie zapobiegania problemom jelitowym
u drobiu - cz. I
Krzysztof Lipiński
40.
Wybrane przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące
sektora jaj i drobiu
Elżbieta Anders
42.
Wybrane aspekty toksykologiczne, zdrowotne i ekonomiczne
fitotoksyn szkodliwych dla drobiu oraz zwierząt gospodarskich
Henryk Maciołek, Ewelina Kacperczyk
49.
Problemy z chorobami kurcząt brojlerów w Unii Europejskiej
Andrzej Konarkowski
53.
Kompetencja w żywieniu zwierząt - Seminarium BASF Polska
56.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska

Bieżący numer