Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 1/2007
Spis treści


 

Spis treści
2.
Ocena otłuszczenia i umięśnienia tuszek gęsi i kaczek w oparciu o masę zmodyfikowanego płata skóry z tłuszczem podskórnymi masę tuszki bez tego płata
Roman Bochno, Daria Murawska
5.
Ograniczanie spożycia wody w stadach rodzicielskich
kur mięsnych

Alina Rachwał
10.
Wycofanie antybiotyków z mieszanek paszowych dla drobiu
Krzysztof Lipiński
16.
Skojarzony sposób ograniczenia inwazji Dermanyssus gallinae
w fermach kur niosek

Konstanty Romaniuk, Rajmund Sokół
20.
Ryzyko w decyzjach inwestycyjnych
Ryszard Stulich
23.
Enterococcus faecalis przyczyną zespołu nadciśnienia płucnego u brojlerów
Piotr Szeleszczuk, Beata Dolka
30.
Prowadzenie fermy. Produkcja brojlerów - czynności
wykonywane okresowo
J. Sobczak, T. Waligóra, N. F. Johansen, H.P. Soeberg
34.
W Europie Wschodniej tempo wzrostu produkcji mięsa
drobiowego jest większe niż jaj spożywczych
Krystyna Ewa Gawęcka
36.
Karmienie kurcząt brojlerów: paszą sypką
czy granulowaną?, cz. 
I
Jean-Jacques Trevidy
40.
Bażanty (Phasianus colchicus) w chowie amatorskim
Piotr Małaniuk
42.
Genetyka czy genomika?
Stanisław Wężyk
46.
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Polskiego Oddziału WPSA
48.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
54. Wybrane przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora drobiu opublikowane w grudniu 2006 r.
Elżbieta Anders
56.
Aktualności
Wojciech Andrzejewski

Bieżący numer