Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 12/2008

Spis treści

 

Spis treści

 

2.
Ptaki, nie tylko domowe raport ­ 2008
Maciej Pawlak
6.
 
Ziarno pszenicy w żywieniu drobiu
Maciej Bochenek, Andrzej Rutkowski
14.
Oszczędność paszy dla niosek przy modyfikacji sposobu karmienia i zróżnicowaniu poziomu białka w diecie
Alina Rachwał
19.
Lider branży drobiarskiej
Ryszard Stulich
22.
Sztuczna inseminacja ptaków
Ewa Łukaszewicz
26.
Nowe trendy w hodowli kur mięsnych
Stanisław Wężyk
29.
Jakość białka jaja a pochodzenie ptaka
Lidia Lewko, Ewa Gornowicz
34.
Problemy zdrowotne u drobiu wynikające z technologii utrzymania ­ czyli o technopatiach u drobiu
Anna Wójcik
36.
Gliceryna z oleju rzepakowego jako źródło energii w żywieniu drobiu ­ dane piśmiennictwa naukowego i wyniki badań własnych
Jerzy Koreleski, Sylwester Świątkiewicz
42.
Pleśniakowiec lśniący w fermach drobiarskich i jego zwalczanie
Stanisław Ignatowicz
46.
Nowy standard w żywieniu broilera: HaiKoo
48.
Drzewa wokół fermy to nie tylko ozdoba
Wojciech Andrzejewski
50.
Organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO) w produkcji pasz i żywieniu drobiu
Krzysztof Kwiatek
55.
Choroba Derzsyego ­ ciągle aktualny problem w produkcji drobiu wodnego
Mariusz Urbanowski
58.
Rola wirusów w enteropatiach u indyków
Katarzyna Domańska­Blicharz, Zenon Minta
61.
Mechanizm zakażenia jaj Salmonellą enteritidis: szczególne właściwości tego serotypu
Inne Gantois, Filip van Immerseel
64.
Choroba Mareka ­ patogeneza, klinika, immunoprofilaktyka i aktualna sytuacja w Polsce
Elżbieta Samorek­Salamonowicz, Katarzyna Król, Wojciech Kozdruń
68.
Ogólne zapotrzebowanie na jaja spożywcze zwiększy się do 2015 roku o 12 milionów ton
70.
Reasumpcja ­ rynek drobiu i jaj
71.
Efektywność żywienia gęsi reprodukcyjnych mieszanką pełnoporcjową firmy EKOPLON SA
72.
Wychów, odchów i chów kaczek cz. I
Adam Mazanowski
76.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego
Elżbieta Anders
78.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska

Bieżący numer