Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 11/2008

Spis treści

Spis treści

 

2.
Odpad inkubacyjny to źródło informacji o jakości jaj i przebiegu lęgu indyków
Emilia Mróz, Aneta Orłowska, Tomasz Jabłoński
6.
Zachowanie drobiu jako wskaźnik dobrostanu
Anna Wójcik
10.
Oddziaływanie niektórych radionuklidów środowiska przyrodniczego na procesy stymulacyjne, jakościowe u kur oraz bezpieczeństwo zdrowotne produktów spożywczych, drobiarskich i roślinnych cz. II
Henryk Maciołek, Dorota Łukomska
14.
Produkty regionalne i tradycyjne, a produkty z drobiu
Ewa Gornowicz
20.
Sterowanie temperaturą w kurniku
Zbigniew Domagalski
24.
Wieloskładnikowe ziołowe preparaty potwierdzają skuteczność w przeciwdziałaniu liniowemu przenoszeniu IBD (zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza)
M. A. Mujeeb Ather
27.
Wskaźniki hematologiczne ptaków jako źródło cennych informacji
Sebastian Nowaczewski
30.
Dlaczego trudno utrzymać właściwe warunki środowiskowe w kurnikach z chowem klatkowym?
Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
32.
HERBIVIT ­ innowacyjna kompozycja witamin i ziół
Marta Rudzińska
34.
Prezentacja rodzimych ras i odmian drobiu na XXIII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu
Józefa Krawczyk
36.
Wybrane aspekty wytwarzania i stosowania pasz leczniczych w produkcji drobiarskiej
Krzysztof Kwiatek
41.
Znaczenie właściwej higieny ściółki dla ochrony mikrobiologicznej indyków i brojlerów
Tom Rehbeger
45.
Zapobieganie chorobom immunosupresyjnym w produkcji drobiarskiej poprzez stosowanie nowoczesnej immunoprofilaktyki
Mariusz Urbanowski
50.
Sztuczna inseminacja ptaków
Ewa Łukaszewicz
53.
Rola wirusów w enteropatiach u indyków
Katarzyna Domańska­Blicharz, Zenon Minta
56.
Co właściciel gospodarstwa agroturystycznego powinien wiedzieć o drobiu i jego chorobach?
Konstanty Romaniuk
58.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
60.
Drobiarstwo na XIII Kongresie PTNW
62.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego
Elżbieta Anders
64.
Reasumpcja ­ Rynek Pasz

Bieżący numer