Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 10/2008
Spis treści

 

Spis treści

 

2.
Rytmy ptaków ­ życie w... takt rytmu
Maciej Pawlak
6.
Systemowe zarządzanie w programie zwalczania pałeczki Salmonella w łańcuchu produkcji drobiarskiej
Krzysztof Kwiatek
10.
Preparaty huminowe w ograniczaniu emisji zanieczyszczeń gazowych
Anna Bartkowiak, Zbigniew Dobrzański
13.
Wpływ masy jaja na wylęgowość, wielkość pisklęcia, jego tempo wzrostu oraz wykorzystanie paszy
Alina Rachwał
18.
Oddziaływanie niektórych radionuklidów środowiska przyrodniczego na procesy stymulacyjne, jakościowe u kur oraz bezpieczeństwo zdrowotne produktów spożywczych, drobiarskich i roślinnych cz. I
Henryk Maciołek, Dorota Łukomska
22.
Mikotoksyny i grzyby toksynotwórcze, jako istotny wskaźnik jakości żywności i pasz
J.Chełkowski
28.
Controlling w przedsiębiorstwie ­ moda czy potrzeba?
Stanisław Szarek
30.
Lepszy start ­ lepszy finish
Michał Jankowski
32.
Treonina w żywieniu kurcząt brojlerów
Vincent Hess, Adrian Kaszuba
37.
Pierwsze rozpoznane w kraju przypadki adenowirusowej choroby kurcząt
Jacek Mamczur, Jan Szeptycki, Michael Hess, Marek Houszka, Piotr Szeleszczuk, Jadwiga Bartoszkiewicz
46.
Ptaszyniec kurzy (Dermanyssus gallinae) (Acari: Dermanyssidae, dręczowate) pasożyt kosmopolityczny
Jan Boczek
49.
Immunosupresja ­ ukryte zagrożenia dla zdrowia ptaków i dobrych wyników produkcyjnych
Mariusz Urbanowski
53.
XXIII Światowy Kongres Drobiarski w Brisbane
Zbigniew Dobrzański, Tadeusz Trziszka
55.
Dwadzieścia lat minęło...
59.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska

Bieżący numer