Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 2/2009

... czytaj więcej, kupując numer on - line >>>

Spis treści

Spis treści

 

2.
Roztocze piór ­mało znane pasożyty ptaków, cz. I
Jacek Dabert, Jan Boczek
8.
Żywienie kur metodą wolnego wyboru pasz
Alina Rachwał
12.
Firmy wielonarodowe w gospodarce światowej
Ryszard Stulich
16.
Oddziaływanie wybranych ekstrudatów (syn. ekstruderatów)produkowanych metodą ekstruzji na kształtowanie wartości odżywczej i zdrowotnej pozyskiwanych surowców w produkcji drobiarskiej
Henryk Maciołek, Ewelina Rucińska
20.
Wielowątkowe spojrzenie na zapłodnienie jaj i wyniki wylęgowości bażantów łownych (Phasianus colchicus L.), cz. II
Sebastian Nowaczewski
24.
Czy pasożyty synatropijnych ptaków mogą być niebezpieczne dla ludzi?
Konstanty Romaniuk
26.
Interpretacja wyników testu ELISA w kierunku Zakaźnego zapalenia oskrzeli (IBV), cz. II
Bart van Leerdam
29.
Pasza wpływa na zdrowotność przewodu pokarmowego u indyków
Andrzej Konarkowski
32.
Potrójny jubileusz
Joanna Sobczak, Tadeusz Waligóra
34.
Sole, tlenki i kompleksy organiczne pierwiastków niezbędnych dla organizmu oraz minerały w żywieniu drobiu
Jerzy Koreleski, Sylwester Świątkiewicz
38.
Możliwości wykorzystania preparatów saponinowych w ograniczaniu emisji amoniaku z pomiotu drobiowego
Janusz Ryszard Mroczek
42.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego
Elżbieta Anders
46.
Hama Plus świętuje 10 lat rozwoju i dążenia do doskonałości
48.
Golden Soya ­ Innowacyjny System Żywienia Drobiu
50.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska

Bieżący numer