Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 9/2008
Spis treści

Spis treści

 
2.
Rytm przyrody ­ rytm ptaków
Maciej Pawlak
6.
Rynek jaj w Polsce i UE w 2007 roku
Krystyna Świetlik
11.
Wartość odżywcza paszy, a wylęgowość jaj
Alina Rachwał
16.
Przedsiębiorstwo na rynku globalnym
Ryszard Stulich
20.
Wybrane problemy związane z zagrożeniami zdrowotnymi w wielkostadnym chowie drobiu wodnego
Wojciech Kozdruń, Elżbieta Samorek­Salamonowicz, Hanna Czekaj, Grzegorz Woźniakowski
24.
Postęp techniczny w produkcji mięsa i przetworów drobiowych
Tadeusz Grabowski
28.
Rytm nieśności u ptaków
Sebastian Nowaczewski
30.
Czynniki wpływające na efektywność gospodarowania przedsiębiorstwa w długim okresie czasu
Stanisław Szarek
32.
Jubileusz 15­lecia LNB POLAND
34.
Nowe możliwości kontroli stresu ptaków!
Michał Jankowski
36.
Rozpoznawanie i postępowanie przy zwalczaniu grypy ptaków na przykładzie ognisk choroby w województwie mazowieckim w 2007 roku
Beata Dolka, Piotr Szeleszczuk, Maciej Klockiewicz
42.
Prof. dr hab., dr h.c. Adam Mazanowski ­ 54 lata pracy w drobiarstwie
Zenon Bernacki
46.
Ekonomiczne konsekwencje wprowadzenia przez UE zakazu stosowania klatek wzbogaconych dla kur niosek
Peter Van Horne
49.
Światowy Dzień Jaja ­ 10 października 2008 r.
52.
Stabilizatory wody poddane próbie AviBlue zwycięzcą
Anna­Christina Riebau
54.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące sektora jaj i mięsa drobiowego 
Elżbieta Anders
56.
Jakość ściółki i powietrza w pomieszczeniach gospodarskich ­istotny czynnik wpływający na efektywność produkcji zwierzęcej
Krzysztof Lipiński, Tomasz Mituniewicz
60.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
62.
Aktualności
64.
Musielakowie ­ drobiarska rodzina
66.
Drobiarstwo na polskich stronach internetowych
Andrzej Konarkowski
68.
Spotkanie hodowców Wytwórni Pasz i Koncentratów Tasomix
Biskupice Ołoboczne

Bieżący numer