Czasopismo "Polskie Drobiarstwo" - 5/2008

Spis treści

Spis treści


2.
Ekonomiczne i społeczne przesłanki do uchylenia zakazu stosowania pasz GMO
Zenon Zduńczyk, Jan Jankowski
8.
Rośliny genetycznie modyfikowane II i III generacji
w żywieniu drobiu
Sylwester Świątkiewicz, Jerzy Koreleski
12.
Właściwości biologiczno­chemiczne kukurydzy Bt i soi Ht
z upraw transgenicznych, stosowanych do produkcji
komponentów paszy przeznaczonej dla drobiu, świń i bydła, cz. I
Henryk Maciołek, Dorota Łukomska
16.
Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa do 2020 roku, cz. II
Ryszard Stulich
20.
Wpływ warunków środowiska i czasu przechowywania jaj na rozwój zarodków i jakość wylężonych piskląt, cz. I
Alina Rachwał
26.
Globalne ocieplenie klimatu a produkcja drobiarska
Stanisław Wężyk
30.
MUSCULAN ­ mogą ważyć więcej
Honorata Wąsowicz
32.
Unijne wytyczne sporządzania informacji z urzędowej kontroli
dobrostanu zwierząt
Elżbieta Anders
34.
Probiotyki w żywieniu kur nieśnych
Bartosz Mendlewski, Andrzej Rutkowski
40.
Wybrane zagadnienia dotyczące eliminacji pałeczek 
Salmonella
 
z pasz stosowanych w żywieniu drobiu, cz. II
Krzysztof Kwiatek
48.
Aspergiloza
Zdzisław Gliński, Dorota Luft­Deptuła
50.
Zagrożenia dla produkcji drobiu i jaj po wprowadzeniu zakazu
stosowania GMO w paszach Konferencja w Warszawie
52.
Fosfor w żywieniu drobiu ­ cz. III
Krzysztof Lipiński
56.
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
Barbara Ulatowska
58.
Wybrane najnowsze przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczące
sektora jaj i mięsa drobiowego
Elżbieta Anders
60.
Informacje ze Świata

Bieżący numer